ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 72/20 Burmistrza Babimostu z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia w 2021r. terminów przerw w przedszkolach publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
72/20
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 71/20 Burmistrza Babimostu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
71/20
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 70/20 Burmistrza Babimostu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Nr aktu prawnego
70/20
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/161/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XVIII/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XVIII/160/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/159/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
Nr aktu prawnego
XVIII/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/158/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Nr aktu prawnego
XVIII/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Babimost
Nr aktu prawnego
XVIII/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/156/20 rady Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie Nowe Kramsko
Nr aktu prawnego
XVIII/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała nr 769/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wydania o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2021
Nr aktu prawnego
769/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji