ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2581
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXIX/140/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognzy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2013-2025
Nr aktu prawnego
XXIX/140/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2582
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXIX/139/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXIX/139/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2583
Data podjęcia
2013-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 21/13 Burmistrza Babimostu z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia otwartego konkursu na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Nr aktu prawnego
21/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2584
Data podjęcia
2013-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 20/13 Burmistrza Babimostu z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
20/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2585
Data podjęcia
2013-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 19/13 Burmistrza Babimostu z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia oferty na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Nr aktu prawnego
19/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2586
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 18/13 Burmistrza Babimostu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
18/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2587
Data podjęcia
2013-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXVIII/138/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu i wybór partnera oraz zawiązanie konsorcjum w celu realizacji projektu pt. „Cyfrowy Babimost–przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Babimost”.
Nr aktu prawnego
XXVIII/138/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2588
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 17/13 Burmistrza Babimostu z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.
Nr aktu prawnego
17/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2589
Data podjęcia
2013-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 16/13 Burmistrza Babimostu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Babimost w roku 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
16/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2590
Data podjęcia
2013-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 15/13 Burmistrza Babimostu z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Nr aktu prawnego
15/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji