ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2591
Data podjęcia
2013-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 14/13 Burmistrza Babimostu z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości stanowiącej własność gminy
Nr aktu prawnego
14/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2592
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 13/13 Burmistrza Babimostu z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Nr aktu prawnego
13/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2593
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 12/13 Burmistrza Babimostu z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Nr aktu prawnego
12/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2594
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 11/13 Burmistrza Babimostu z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Babimoście.
Nr aktu prawnego
11/13
Status
Zmieniony
Lp: 2595
Data podjęcia
2013-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 10/13 Burmistrza Babimostu z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2013 roku
Nr aktu prawnego
10/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2596
Data podjęcia
2013-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 9/13 Burmistrza Babimostu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
9/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2597
Data podjęcia
2013-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 8/13 Burmistrza Babimostu z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe, dzierżawy gruntów pod działalność handlową oraz dzierżawy gruntów pod garaże.
Nr aktu prawnego
8/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2598
Data podjęcia
2013-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 7/13 Burmistrza Babimostu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Nr aktu prawnego
7/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2599
Data podjęcia
2013-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 6/13 Burmistrza Babimostu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Babimost na 2013r.
Nr aktu prawnego
6/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2600
Data podjęcia
2013-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 5/13 Burmistrza Babimostu z dnia 7 stycznia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2013 - 2025
Nr aktu prawnego
5/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji