ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2621
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/60/03 z dnia 29 grudnia 2003 w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego
Nr aktu prawnego
XI/60/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2622
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/59/03 z dnia 29 grudnia 2003 w sprawie zmian w uchwale Nr X/52/03 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2003 r.
Nr aktu prawnego
XI/59/03
Status
Utraciła moc
Lp: 2623
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/58/03 z dnia 29 grudnia 2003 w sprawie zgłoszenia kandydata w Konferencji Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Region Kozła"
Nr aktu prawnego
XI/58/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2624
Data podjęcia
2003-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/57/03 z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Nr aktu prawnego
X/57/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2625
Data podjęcia
2003-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/56/03 z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu
Nr aktu prawnego
X/56/03
Status
Utraciła moc
Lp: 2626
Data podjęcia
2003-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/55/03 z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania
Nr aktu prawnego
X/55/03
Status
Utraciła moc
Lp: 2627
Data podjęcia
2003-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/54/03 z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów
Nr aktu prawnego
X/54/03
Status
Utraciła moc
Lp: 2628
Data podjęcia
2003-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/53/03 z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obniżenia podatku rolnego
Nr aktu prawnego
X/53/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2629
Data podjęcia
2003-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/52/03 z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Babimost
Nr aktu prawnego
X/52/03
Status
Utraciła moc
Lp: 2630
Data podjęcia
2003-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/51/03 z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
X/51/03
Status
Utraciła moc

Nawigacja między stronami listy informacji