ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/176/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/176/21
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/175/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Nr aktu prawnego
XX/175/21
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/ 174/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 r.w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Nr aktu prawnego
XX/ 174/21
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/173/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Nr aktu prawnego
XX/173/21
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/172/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022
Nr aktu prawnego
XX/172/21
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/171/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV i lokalizacji stacji transformatorowej 110/15kV w gminie Babimost
Nr aktu prawnego
XX/171/21
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/170/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie Nowe Kramsko
Nr aktu prawnego
XX/170/21
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 10/21 Burmistrza Babimostu z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
10/21
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 9/21 Burmistrza Babimostu z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
9/21
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 8/21 Burmistrza Babimostu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Nr aktu prawnego
8/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji