Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 28/20 Burmistrza Babimostu z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury Biblioteki Publicznej im. Wiesława Sautera w Babimoście
Nr aktu prawnego
28/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 27/20 Burmistrza Babimostu z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
27/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 26/20 Burmistrza Babimostu z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
26/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 25/20 Burmistrza Babimostu z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek dla stowarzyszeń ,fundacji działających na terenie gminy Babimost na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych
Nr aktu prawnego
25/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 24/20 Burmistrza Babimostu z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
24/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 23/20 Burmistrza Babimostu z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2020 zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
23/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 22/20 Burmistrza Babimostu z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
22/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 21/20 Burmistrza Babimostu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Nr aktu prawnego
21/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 20/20 Burmistrza Babimostu z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
20/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/123/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 20202 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
XII/123/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji