ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XIX/168/20

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIX

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega

Data podjęcia/podpisania: 2020-12-29

Tytuł aktu:

Uchwała Nr XIX/168/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Traci moc:

XXIX/219/17

Na podstawie:

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 2050)

Załączniki