ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XIX/169/20

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIX

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega

Data podjęcia/podpisania: 2020-12-29

Tytuł aktu:

Uchwała Nr XIX/169/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia „Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Babimost na lata 2020-2023”

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianą)

Załączniki