ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

5/21

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenia

Kadencja: Nie dotyczy

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2021-01-19

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE Nr 5/21 Burmistrza Babimostu z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babimost na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianą) oraz art. 154 ust.1 pkt 1, art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.910 ze zmianą)

Załączniki