ˆ

Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 6/20 Burmistrza Babimostu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2020 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-30 13:22:48 przez Aleksandra Krasińska

Załączniki