ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Struktura organizacyjna urzędu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-21 22:23:27 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Stanowisko ds. ochrony środowiska i budownictwa
Stanowisko ds. finansowych Gminy
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Stanowisko ds. poboru podatków i opłat
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Stanowisko ds. księgowości i administracji jednostki budżetowej
Stanowisko ds. płac Urzędu i zleceń Gminy
Stanowisko ds. kadrowych i oświaty
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i dróg lokalnych
Stanowisko ds. budownictwa
Stanowisko ds. inwestycji
Stanowisko ds. budownictwa i energii
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Stanowisko ds. działalności gospodarczej i mieszkaniowej
Stanowisko ds. rolnictwa, melioracji i leśnictwa
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji
Stanowisko ds. ogólnych
Kierowca pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy