ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Karta usług: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydział: STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Ogłoszono dnia: 2014-07-24 15:22:22

Termin załatwienia

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Babimoście Rynek 3 66 - 110 Babimost Biuro nr 3

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Babimoście Rynek 3 66 - 110 Babimost Biuro nr 3

Wymagane Dokumenty

- Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Aktualny odpis z księgi wieczystej
- Aktualny wypis z rejestru gruntów
- Kopia dokumentu potwierdzającego nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Uwagi

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.
Od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości naliczana jest bonifikata w następujących wysokościach:
- 60 % od opłaty – dla działek, dla których prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało do dnia 31 grudnia 1970 r.,
- 50 % od opłaty – dla działek, dla których prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało w okresie od dnia 1 stycznia 1971 r. do dnia 31 grudnia 1975 r.,
- 40 % od opłaty – dla działek, dla których prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało w okresie od dnia 1 stycznia 1976 r. do dnia 31 grudnia 1980 r.,
- 30 % od opłaty – dla działek, dla których prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało w okresie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1985 r.,
- 20 % od opłaty – dla działek, dla których prawo użytkowania wieczystego ustanowione po dniu 1 stycznia 1986 r.
Bonifikat udziela się na wniosek użytkownikowi wieczystemu, który w dacie wydania decyzji o przekształceniu nie posiada zaległości wobec Gminy Babimost z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości w stosunku do nieruchomości objętych wnioskiem o przekształcenie.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (teks jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 83)
- Uchwała Nr XXXI/169/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Babimost
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Nawrot
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Panaś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-24 15:15:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Krasińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-24 15:22:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Krasińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-04 12:22:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1260 raz(y)