ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:01:11 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2020-10-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:28:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie Nr 63/20 Burmistrza Babimostu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Marcin Cichy
10:23:24 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 63/20 Burmistrza Babimostu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Marcin Cichy
10:18:50 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 63/20 Marcin Cichy
10:03:16 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 62/20 Marcin Cichy
10:02:34 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 62/20 Marcin Cichy

Zmiany z dnia: 2020-10-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:14:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwiesczenie Burmistrza Babimostu z dnia 14.10.2020 r. o wydaniu decyzji środowiskowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenia i obwieszczenia - 2020 r. Aleksandra Krasińska
12:11:51 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik KluczPub_Oferta_PostepowanieID_906a64b5-f53e-420d-a8db-b4d230255746 - Nazwa elementu do którego przynależy: Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Babimost Aleksandra Krasińska
12:11:33 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik II rozdział SIWZ - projekt umowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Babimost Aleksandra Krasińska
12:11:08 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OPZ - załącznik nr 3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Babimost Aleksandra Krasińska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony