ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:08:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Babimostu z dnia 23.02.2021 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenia i obwieszczenia - 2021 r. Aleksandra Krasińska
13:42:02 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Babimost Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2021-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:50:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Babimostu z dnia 22.02.2021 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenia i obwieszczenia - 2021 r. Aleksandra Krasińska
16:29:08 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa dróg gminnych nr 100126F ul. Sulechowskiej i 100128F ul. Piłsudskiego wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo i wykonaniem oświetlenia drogowego Aleksandra Krasińska
15:52:34 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich Aleksandra Krasińska
14:49:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XX/175/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja z dnia 05.01.2021 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 15.01.2021 r. Aleksandra Krasińska
14:48:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XX/ 174/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja z dnia 20.12.2020 r. Aleksandra Krasińska
14:47:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwala Nr XX/173/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja z dnia 10.12.2020 r. Aleksandra Krasińska
14:41:59 Deaktywacja elementu informacja Petycje Aleksandra Krasińska
14:41:55 Upublicznienie elementu informacja Petycja z dnia 05.01.2021 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 15.01.2021 r. Aleksandra Krasińska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony