ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:55 Upublicznienie elementu informacja Petycja z dnia 10.12.2020 r. Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2021-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:25:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Babimostu z dnia 19.02.2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenia i obwieszczenia - 2021 r. Aleksandra Krasińska
12:25:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Babimostu z dnia 19.02.2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenia i obwieszczenia - 2021 r. Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2021-02-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:22:22 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gat. świerk pospolity, usytuowanego na terenie nieruchomości oznaczonej nr 594/4, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost, przy ul. Nowa, zabudowanej budownictwem wielorodzinnym Sylwester Błoch
09:31:05 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz „Montaż zbiornika na olej napędowy na terenie Zakładu IKEA Industry Poland sp. z o.o., na terenie działki nr 597/48, obręb 0001 Babimost, miasto Babimost”. Ewa Nawrot
09:22:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2021 roku - Nazwa elementu do którego przynależy: ZARZĄDZENIE Nr 7/21 Burmistrza Babimostu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2021 roku Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2021-02-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:28:14 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz „Posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 15 000 sztuk o łącznej mocy do 5MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników, transformatorów na działkach nr ewidencyjny 1182 oraz 1184/1 w obrębie geodezyjnym 0005/Nowe Kramsko, Gmina Babimost”. Ewa Nawrot
13:28:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Babimostu z dnia 17.02.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenia i obwieszczenia - 2021 r. Aleksandra Krasińska
13:21:20 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja umorzeniowa dotycząca przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Posadowienie wolnostojąceych paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 15 000 sztuk o łącznej mocy do 5 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w psotaci wewnętrznych dróg dojazdowych, planu manewrowego, falowników, transofmratoró na dz. nr ewid. 1196/1 w obrębie 0005/Nowe Kramsko , Gmina Babimost Ewa Nawrot

Zmiany z dnia: 2021-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:56:10 Deaktywacja elementu wakaty - ogłoszenie 2 Aleksandra Krasińska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony