Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-09-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:21:45 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aleksandra Krasińska
11:56:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Babimostu z dnia 17.09.2020 r. o wydaniu decyzji środowiskowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenia i obwieszczenia - 2020 r. Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2020-09-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:35 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa nowych źródeł wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2020-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:32:01 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa nowych źródeł wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście Aleksandra Krasińska
14:31:49 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa nowych źródeł wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście Aleksandra Krasińska
14:31:49 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa nowych źródeł wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście Aleksandra Krasińska
14:09:42 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Podmoklach Małych Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2020-09-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:16:33 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Polowanie łowieckie - obwód łowiecki nr 110 - Nazwa elementu do którego przynależy: Polowania Aleksandra Krasińska
13:15:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Polowanie łowieckie - obwód łowiecki nr 110 - Nazwa elementu do którego przynależy: Polowania Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2020-09-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:47:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Babimostu z dnia 09.09.2020 r. o wydaniu decyzji środowiskowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenia i obwieszczenia - 2020 r. Aleksandra Krasińska

Nawigacja między stronami listy informacji