ˆ

Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-11-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. suchego drzewa gat. lipa drobnolistna, usytuowanego na terenie nieruchomości oznaczonej nr 414, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 304 relacji Babimost - Nowe Kramsko.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-28
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-09
Zakres przedmiotowy
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o nominalnej mocy elektrycznej ok. 4,98 MWp na działce o numerze ewidencyjnym 661/1 obręb Podmokle Wielkie
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja odmowana o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 802 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, gmina Babimost"
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Nowe Kramsko, gmina Babimost"
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa w obrębie Podmokle Wielkie, gm. Babimost elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi"
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja przenosząca na rzecz firmy ALF Sp. z o.o. decyzja z dnia 28.07.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z zespołów paneli fotowoltaicznych wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz urządzeniami budowlanymi"
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-01
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie dwóch drzew gat. klon zwyczajny z terenu nieruchomości oznaczonych nr 1257/1, 1303 położonych w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko, stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 313.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-18
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 38 szt. drzew w tym sosna zwyczajna - 29 szt., sosna zwyczajna posusz - 7 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt., oraz wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie 77 szt. drzew gat. sosna zwyczajna z terenu nieruchomości oznaczonej nr 1189/6, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-18
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie48 szt drzew w tym: sosna zwyczajna 38 szt., brzoza brodawkowata 9 szt., robinia akacjowa 1 szt. oraz wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie 16 szt. drzew gatunek sosna zwyczajna z terenu nieruchomości oznaczonej nr 1172, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko.

Nawigacja między stronami listy informacji