ˆ

Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-17
Zakres przedmiotowy
DECYZJA zmieniająca Decyzje Burmistrza Babimostu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 09.07.2020 r., znak sprawy: OŚW.6220.8.2020, przeniesiona Decyzją Burmistrza Babimostu w dniu 04.03.2021r., znak sprawy : OŚW.6220.8.2020, zmieniona Postanowieniem w dniu 09.06.2021 r., znak sprawy: OŚW.6220.8.2020 pn.: „Budowa do 8 farm fotowoltaicznych, każda o mocy do 1 MW, włącznie z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Babimost w miejscowości Nowe Kramsko, województwo lubuskie, powiat zielonogórski na działce numer ewid. 1183”
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-17
Zakres przedmiotowy
"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1184/1, obręb Nowe Kramsko, gmina Babimost, powiat zielonogórski, województwo lubuskie"
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew gat. Świerk,Modrzew, Sumak octowiec, Klon jesionolistny z terenu nieruchomości oznaczonej nr 192/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Babimost przy ul. Gagarina 16
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-17
Zakres przedmiotowy
POSTANOWIENIE z urzędu . Postanowienie z urzędu prostujące oczywistą omyłkę pisarską w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, z dnia 28 października 2021 r. znak: OŚW.6220.19.2021 pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp w miejscowości Podmokle Wielkie, gmina Babimost”
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 37 szt. drzew gat. Klon zwyczajny, Robinia akacjowa, Jarząb pospolity, Dąb szypułkowy z terenu nieruchomości oznaczonej nr 978, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost, przy ul. Akacjowej.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-16
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca opłatę w całości za usunięcie 197 szt. drzew z nieruchomości oznaczonej nr 1299/41, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Kramsko.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Babimost Beta 2 o mocy do 10 MW na działkach o numerze ewidencyjnym 637, 638, 639, 640 obręb Podmokle Wielkie, gmina Babimost, województwo lubuskie”
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-06
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gat. Wierzba biała z terenu nieruchomości oznaczonej nr 194/13, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost przy ul. 28 Stycznia 5.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-18
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 29 szt. drzew gat. Klon zwyczajny, Morwa biała, Dąb czerwony, Brzoza karłowata, Sosna zwyczajna i Świerk pospolity rosnących na terenach nieruchomości o nr ewidencyjnych 606 i 623/1, położonych w obrębie ewidencyjnym m. Babimost przy ul. Kargowskiej, stanowiące inne tereny zabudowane.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek na usunięcie 37 szt. drzew gat. Robinia akacjowa, Dąb szypułkowy, Jarząb pospolity i Klon zwyczajny z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 978, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost. przy ul. Akacjowej.

Nawigacja między stronami listy informacji