ˆ

Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-09
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. Świerk z terenu nieruchomości oznaczonej nr. 191(nr wew. 43) w m. Babimost.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-26
Zakres przedmiotowy
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa kotłowni na instalację do przetwarzania odpadów drzewnych” zlokalizowanej na działce nr 597/54 obręb 1, przy ul. Kargowskiej 59
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. Świerk pospolity z terenu nieruchomości oznaczonej nr 191 (nr wew. 43) w miejscowości Babimost.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. Świerk pospolity z terenu nieruchomości oznaczonej nr 254/1 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 304 w miejscowości Podmokle Wielkie.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. Lipa drobnolistna z terenu nieruchomości oznaczonej nr 655/8, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 304 w miejscowości Nowe Kramsko.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-01
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat Żywotnik zachodni z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 778 obręb Babimost.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-06-29
Zakres przedmiotowy
"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 358, obręb 0005 Nowe Kramsko, gmina Babimost, powiat Zielonogórski, województwo Lubuskie."
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-06-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat Żywotnik rosnącego na terenie nieruchomości 778 (nr wew. 50), położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost przy ul. Leśnej.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-07
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. Lipa z terenu nieruchomości oznaczonej nr 283, położonej w obrębie ewidencyjnym Babimost przy ul. Żwirki i Wigury.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-07
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat Lipa z terenu nieruchomości oznaczonej nr 106/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Kolesin.

Nawigacja między stronami listy informacji