ˆ

Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-05
Zakres przedmiotowy
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 650/11, 650/19, 654 i 655 obręb 0004 Podmokle Wielkie, gmina Babimost, powiat zielonogórski, województwo lubuskie.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-12
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 64 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 1172, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-19
Zakres przedmiotowy
"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 650/11, 650/19, 654 i 655, obręb 0004 Podmokle Wielkie, Gmina Babimost, powiat zielonogórski, województwo lubuskie"
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-18
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 115 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 1189/6, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-09
Zakres przedmiotowy
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 33 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 100, 101, 102 obręb 0005 Nowe Kramsko, gmina Babimost, powiat zielonogórski, województwo lubuskie”
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-05
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 20 szt. drzew gat. daglezja, świerk pospolity, wierzba mandżurska, modrzew europejski, sosna zwyczajna, jesion wyniosły, thuja zachodnia, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 778, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost przy ul. Leśnej.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-02
Zakres przedmiotowy
Budowa drogi wojewódzkiej nr 304 od drogi krajowej nr 32 do Babimostu
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew w tym: sosna zwyczajna dwupniowa - 1 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt., rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 14, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost przy ul. Leśnej, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 1194F
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-15
Zakres przedmiotowy
„Montaż zbiornika na olej napędowy na terenie Zakładu IKEA Industry Poland sp. z o.o., na terenie działki nr 597/48, obręb 0001 Babimost, miasto Babimost”.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja umorzeniowa dotycząca przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Posadowienie wolnostojąceych paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 15 000 sztuk o łącznej mocy do 5 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w psotaci wewnętrznych dróg dojazdowych, planu manewrowego, falowników, transofmratoró na dz. nr ewid. 1196/1 w obrębie 0005/Nowe Kramsko , Gmina Babimost

Nawigacja między stronami listy informacji