ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-10
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie jednego suchego drzewa gat. jarząb pospolity z terenu nieruchomości zabudowanej budownictwem wielorodzinnym, nieruchomość oznaczona nr 194/14 połozona w obrębie ewidencyjnym m. Babimost
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-06-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jarzębina, usytuowanego na działce oznaczonej nr 194/14, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost, stanowiącej tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-05-25
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie jednej szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości zabudowanej budownictwem wielorodzinnym, nieruchomość oznaczona nr 1107 położona w obrębie ewidencyjnym m. Babimost.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-05-25
Zakres przedmiotowy
(decyzja) zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat. lipa drobnolistna, robinia akacjowa, topola czarna, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191F w m. Stare Kramsko na nieruchomościach, oznaczonych nr 371/19, 387, położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Kramsko.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły usytuowanego na działce nr 409/1, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Podmokle Wielkie, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 1193F
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-04-24
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie nieruchomości zabudowanej budownictwem wielorodzinnym, oznaczonej nr 1107, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost przy ul Konstytucjii 3 Maja 3, 4
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-04-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew w tym lipa drobnolistna - 5 szt., robinia akacjowa 2 szt., topola czarna 1 szt., rosnących na terenie nieruchomości oznaczonych nr 371/19, 387 położonych w obrębie ewidencyjnym m. Stare Kramsko, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej, oznaczonej nr 1191F.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-19
Zakres przedmiotowy
Postanowienie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej ewidencji gruntów i budynków nr 582/2 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, gmina Babimost"
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku kościoła po ewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturowe"
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-16
Zakres przedmiotowy
"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działce o nr ewid. 671 obręb Podmokle Wielkie, gmina Babimost"

Nawigacja między stronami listy informacji