ˆ

Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew w tym: sosna zwyczajna dwupniowa - 1 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt., rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 14, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost przy ul. Leśnej, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 1194F
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-15
Zakres przedmiotowy
„Montaż zbiornika na olej napędowy na terenie Zakładu IKEA Industry Poland sp. z o.o., na terenie działki nr 597/48, obręb 0001 Babimost, miasto Babimost”.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja umorzeniowa dotycząca przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Posadowienie wolnostojąceych paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 15 000 sztuk o łącznej mocy do 5 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w psotaci wewnętrznych dróg dojazdowych, planu manewrowego, falowników, transofmratoró na dz. nr ewid. 1196/1 w obrębie 0005/Nowe Kramsko , Gmina Babimost
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-08
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gat. świerk pospolity, usytuowanego na terenie nieruchomości oznaczonej nr 594/4, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost, przy ul. Nowa, zabudowanej budownictwem wielorodzinnym
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-04
Zakres przedmiotowy
„Posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 15 000 sztuk o łącznej mocy do 5MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników, transformatorów na działkach nr ewidencyjny 1182 oraz 1184/1 w obrębie geodezyjnym 0005/Nowe Kramsko, Gmina Babimost”.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew w tym: sosna pospolita - 1 szt., świerk - 11 szt., daglezja - 3 szt. , modrzew - 1 szt., thuja - 2 szt., jesion - 1 szt., rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 778, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 1, 00728 Warszawa. Rodzinne Ogródki Działkowe RELAKS w Babimoście.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity, rosnący na terenie nieruchomości oznaczonej nr 548/4, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost, stanowiącej tereny mieszkaniowe zabudowana budownictwem wielorodzinnym.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-31
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie jednego suchego drzewa gat. lipa drobnolistna, usytuowanego na terenie nieruchomości oznaczonej nr 414, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 304
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-11-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. suchego drzewa gat. lipa drobnolistna, usytuowanego na terenie nieruchomości oznaczonej nr 414, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 304 relacji Babimost - Nowe Kramsko.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-28
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody

Nawigacja między stronami listy informacji