ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-16
Zakres przedmiotowy
"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działce o nr ewid. 181 obręb Podmokle Wielkie, Gmina Babimost"
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-11
Zakres przedmiotowy
"Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Babimost Beta o mocy do 10 MW na działkach o numerze ewidencyjnym 633, 635/1, 636, obręb Podmokle Wielkie, gmina Babimost, województwo lubuskie"
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-11
Zakres przedmiotowy
"Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Babimost Alfa o mocy do 16 MW na działkach o numerze ewidencyjnym 190, 189, 623/9, obręb Podmokle Wielkie , Gmina Babimost, województwo lubuskie"
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-06
Zakres przedmiotowy
Postanowienia dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 802 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, gmina Babimost"
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-05
Zakres przedmiotowy
"Budowa 8 farm fotowoltaicznych, każda o mocy do 1 MW włącznie z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Babimost w miejscowości Nowe Kramsko, województwo lubuskie, powiat zielonogórski na działce numer ewidencyjny 1183"
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-04
Zakres przedmiotowy
Postanowienia dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Burmistrza Babimostu z dnia 27.02.2020 r. , znak OŚW.6220.5.2020 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej ewidencji gruntów i budynków nr 640 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, gmina Babimost"
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej ewidencji gruntów i budynków nr 659 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, gmina Babimost"
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-27
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej ewidencji gruntów i budynków nr 802 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, gmina Babimost"
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-27
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej ewidencji gruntów i budynków nr 582/2 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, gmina Babimost"

Nawigacja między stronami listy informacji