ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek na usunięcie64 szt. drzew w tym sosna zwyczajna 54 szt., brzoza brodawkowata 9 szt., rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 1172 położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko, stanowiącej grunty orne
Lp: 22
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-21
Zakres przedmiotowy
Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Babimost o mocy do 20 MW na działkach o numerze ewidencyjnym 189, 190, 623/9, 633, 635/1, 636 obręb Podmokle Wielkie , gmina Babimost , województwo lubuskie"
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 380; 381; 383/2 ; 805, obręb Nowe Kramsko, Gmina Babimost"
Lp: 24
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-18
Zakres przedmiotowy
"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku kościoła poewangelickiego z przeznaczaniem na cele kulturowe"
Lp: 25
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-17
Zakres przedmiotowy
"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej ewidencji gruntów i budynków nr 816/2 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, gmina Babimost"
Lp: 26
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-14
Zakres przedmiotowy
"Wykonywanie urządzenia wodnego(studnia wiercona nr 1), służącego do ujmowania wód podziemnych dla potrzeb Gospodarstwa Rolnego Mateusz Jągowski w miejscowości Nowe Kramsko zlokalizowanej na działce nr 331 obręb 0005 Nowe Kramsko, Gmina Babimost, powiat zielonogórski województwo lubuskie"
Lp: 27
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek na usunięcie 94 szt. drzew w tym sosna zwyczajna 93 szt., brzoza brodawkowata 1 szt., rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 1189/6, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko, stanowiącej tereny przemysłowe.
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-03
Zakres przedmiotowy
"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 582/2 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, gmina Babimost."
Lp: 29
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-29
Zakres przedmiotowy
"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 640 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, gmina Babimost"
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-29
Zakres przedmiotowy
"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 659 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, gmina Babimost "

Nawigacja między stronami listy informacji