ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 650/6 w miejscowości Podmokle Wielkie, gmina Babimost – Podmokle Wielkie A."
Lp: 42
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 650/6 w miejscowości Podmokle Wielkie, gmina Babimost - Podmokle Wielkie B".
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 797 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, gmina Babimost".
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 790 w obrębie geodezyjnym Babimost, gmina Babimost."
Lp: 45
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-06
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 584/2 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, gmina Babimost"
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 789/1, 788/17 w obrębie geodezyjnym miasta Babimost, gmina Babimost"
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-31
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 646/3 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, Gmina Babimost"
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-31
Zakres przedmiotowy
Postanowienie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 915, 958/2 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, gmina Babimost" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-17
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 915, 958/2 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, gmina Babimost"
Lp: 50
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-17
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 915, 958/2 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, gmina Babimost"

Nawigacja między stronami listy informacji