ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-17
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 915, 958/2 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, gmina Babimost"
Lp: 52
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego na dz. nr 650/7 obręb Podmokle Wielkie gmina Babimost"
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-16
Zakres przedmiotowy
Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego na działce nr 650/7 Podmokle Wielkie gmina Babimost
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-09
Zakres przedmiotowy
"Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z parterowymi kontenerowymi stacjami transformatorowymi" na terenie działek o nr ew. 131/1, 131/2. 131/3. 131/4 obręb Podmokle Wielkie gm. Babimost.
Lp: 55
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-26
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z parterowymi kontenerowymi stacjami transformatorowymi" na terenie działek o nr ewid. 131/1, 131/2, 131/3, 131/4 obręb Podmokle Wielkie, gmina Babimost.
Lp: 56
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 482/6 w obrębie geodezyjnym Podmokle Małe, gmina Babimost"
Lp: 57
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 500/2 w obrębie geodezyjnym Podmokle Małe, gmina Babimost"
Lp: 58
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja uchylająca w całości decyzję z dnia 14.06.2018r. nr OŚ.6220.1.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z parterową kontenerową stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MW."
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 789/1, 788/17 w obrębie geodezyjnym Babimost, gmina Babimost"
Lp: 60
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 646/3 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, gmina Babimost"

Nawigacja między stronami listy informacji