ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej e ewidencji gruntów i budynków nr 797 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, gmina Babimost"
Lp: 62
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr1173 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, gmina Babimost"
Lp: 63
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 790 w obrębie geodezyjnym Babimost, gmina Babimost"
Lp: 64
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 584/2 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, gmina Babimost"
Lp: 65
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzającą w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z parterową kontenerową stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MW."
Lp: 66
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja przenosząca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 372, 373 obręb Podmokle Małe" z dnia 29.03.2018r., znak OŚ.6220.1.8.2017, wydaną przez Burmistrza Babimostu.
Lp: 67
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z parterowymi kontenerowymi stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid. 131/1, 131/2, 131/3, 131/4 obręb Podmokle Wielkie.
Lp: 68
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Lp: 69
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-06-04
Zakres przedmiotowy
Postanowienie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z parterowymi kontenerowymi stacjami transformatorowymi" na terenie działek o nr ewid. 131/1, 131/2, 131/3, 131/4 obręb Podmokle Wielkie, gm. Babimost.
Lp: 70
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z parterowymi kontenerowymi stacjami transformatorowymi Dz. nr 131/1, 131/2, 131/3,0131/4 obręb Podmokle Wielkie".

Nawigacja między stronami listy informacji