ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 71
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z parterowymi kontenerowymi stacjami transformatorowymi Dz. nr 131/1, 131/2, 131/3,0131/4 obręb Podmokle Wielkie".
Lp: 72
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-03
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca w całości opłatę za usunięcie 99 szt. drzew, rosnących na nieruchomościach oznaczonych nr 597/39, 597/45, położonych w obrębie ewidencyjnym m. Babimost, której termin płatności został odroczony na okres 3 lat od dnia wykonania nasadzenia zastępczego na działkach oznaczonych nr 597/39, 597/14, 599, 600 położonych w obrębie ewidencyjnym m. Babimost.
Lp: 73
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-12-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnący w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 304, na terenie nieruchomości oznaczonej nr 655/8, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko ul. Powstańców Wlkp.
Lp: 74
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-12-18
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, klon zwyczajny, wierzba biała, modrzew europejski, lipa drobnolistna, z terenu nieruchomości oznaczonej nr 647/9 położonej w obrębie ewidencyjnym m. Podmokle Wielkie, której właścicielem jest Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku działkowców z siedzibą w Warszawie, której dzierżawcą są Rodzinne Ogrody Działkowe im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Babimoście przy ul. Wolsztyńskiej.
Lp: 75
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-12-07
Zakres przedmiotowy
Prośba o umorzenie naliczonej kary wynikającej z decyzji Burmistrza Babimostu RL.6132.2.2015 z dnia 10.06.2015 r. za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko
Lp: 76
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-12-06
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu nieruchomości oznaczonej nr 194/7, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost, stanowiącej własność. Nieruchomość zabudowana budownictwem wielorodzinnym
Lp: 77
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-12-05
Zakres przedmiotowy
wniosek na usuniecie 15 szt. drzew gat. brzoza, klon, wierzba, sosna, modrzew, lipa, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 647/9, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Podmokle Wielkie, stanowiącej ogrody działkowe
Lp: 78
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-12-03
Zakres przedmiotowy
zmiana realizacji warunku wykonania nasadzenia zastępczego
Lp: 79
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-11-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę realizacji warunku wykonania nasadzenia zastępczego
Lp: 80
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-11-09
Zakres przedmiotowy
wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej nr 194/7, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost. Nieruchomość zabudowana budownictwem wielorodzinnym.

Nawigacja między stronami listy informacji