ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 5477
Rada Miejska 11157
Burmistrz 5422
Urząd Miejski 12089
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście 6211
Pracownicy i zakresy obowiązków 52745
Rejestry, ewidencje, archiwa 6445
Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście 1468
Jednostki organizacyjne Gminy 15724
Jednostki pomocnnicze 9590
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8338
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 5688
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1498

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CO I JAK ZAŁATWIĆ? 150883
Sesje i komisje Rady Miejskiej 38495
Interpelacje i zapytania radnych 9505
Petycje 4269
Raport o stanie gminy 3567
Zamówienia publiczne 225230
Platforma zakupowa 0
Plan postępowań o udzielenie zamówień 102
Aktualne 124809
W toku 77319
Wyniki 85016
Archiwalne 80475
Wyniki innych postępowań 53344
Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 13747
Portal mapowy planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz bazy adresowej 0
Oświadczenia majątkowe 375344
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia 120709
Obwieszczenia 60586
Nabory, konkursy 46248
Aktualne 23078
W toku 20148
Wyniki 46605
Archiwalne 3175
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7303
Punkt potwierdzania profilu zaufanego 1697
Nieodpłatna pomoc prawna 1291
Akty prawne 1170217
Podatki 24046
Zwrot podatku akcyzowego 2158
Rejestr instytucji kultury 10590
Majątek gminy 7874
Konto opłaty skarbowej 6674
Rejestr umów 5981
Budżet gminy 1451
Rok 2018 1749
Rok 2019 2023
Rok 2020 1750
Rok 2021 900
Rok 2022 453
WYBORY, REFERENDA 7286
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 10931
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 7074
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 6613
Wybory samorządowe 2018 21942
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 10364
Wybory prezydenckie 11443
Wybory na ławników w 2011 roku 1949
Referendum ogólnokrajowe 9119
Wybory uzupełniające 17709
Wybory samorządowe 2014 29102
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 1999
Wybory Samorządowe 2010 2062
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 10018
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 1884
Powszechny Spis Rolny 2020 r. 1377
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 3685
Pożytek publiczny 24615
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 2550
Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej 23460
Ochrona środowiska 3612
Informacje, regulaminy, plany 8400
Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r. 108772
Informacje o środowisku i jego ochronie - archiwum 2031
Bezdomne zwierzęta 3358
Azbest 9050
System gospodarowania odpadami komunalnymi 5892
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1067
Nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza-piece 810
Decyzje środowiskowe 1955
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 3198
Przetargi 216888
Archiwum BIP 0
Jakość wody do spożycia 9247
Wykazy nieruchomości 70823
Ponowne wykorzystywanie 2356
Konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej 9565
Płatności bezgotówkowe 1935
Terminarz polowań 10157

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 814891
Redakcja biuletynu 3608
Mapa serwisu 2748
Statystyki 3125
Kanały RSS 2344
Deklaracja dostępności 1636
« powrót do poprzedniej strony