ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 5075
Rada Miejska 9584
Burmistrz 4871
Urząd Miejski 11502
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście 4927
Pracownicy i zakresy obowiązków 48029
Rejestry, ewidencje, archiwa 5723
Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście 1247
Jednostki organizacyjne Gminy 14131
Jednostki pomocnnicze 8676
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7265
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 5289
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 831

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CO I JAK ZAŁATWIĆ? 125388
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9436
Sesje i komisje Rady Miejskiej 31959
Interpelacje i zapytania radnych 7886
Petycje 2438
Raport o stanie gminy 2514
Zamówienia publiczne 201866
Aktualne 108545
W toku 61998
Wyniki 69751
Archiwalne 66087
Wyniki innych postępowań 39911
Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 10571
Portal mapowy planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz bazy adresowej 0
Oświadczenia majątkowe 337935
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia 103430
Obwieszczenia 45642
Nabory, konkursy 40712
Aktualne 20897
W toku 17173
Wyniki 41561
Archiwalne 2779
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6662
Punkt potwierdzania profilu zaufanego 1307
Nieodpłatna pomoc prawna 585
Akty prawne 919880
Podatki 21083
Zwrot podatku akcyzowego 1576
Rejestr instytucji kultury 9337
Majątek gminy 7032
Konto opłaty skarbowej 6247
Rejestr umów 4835
Budżet gminy 1163
Rok 2018 1354
Rok 2019 1548
Rok 2020 1290
Rok 2021 583
Rok 2022 17
WYBORY, REFERENDA 7141
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 8628
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 5664
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5201
Wybory samorządowe 2018 18465
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 8751
Wybory prezydenckie 9975
Wybory na ławników w 2011 roku 1746
Referendum ogólnokrajowe 7686
Wybory uzupełniające 15352
Wybory samorządowe 2014 25915
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 1716
Wybory Samorządowe 2010 1842
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8761
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 1663
Powszechny Spis Rolny 2020 r. 946
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2572
Pożytek publiczny 22069
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 2050
Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej 20226
Ochrona środowiska 3289
Informacje, regulaminy, plany 6907
Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r. 79105
Informacje o środowisku i jego ochronie - archiwum 1800
Bezdomne zwierzęta 2807
Azbest 6531
System gospodarowania odpadami komunalnymi 5248
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 720
Nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza-piece 561
Decyzje środowiskowe 1052
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2108
Przetargi 198849
Archiwum BIP 0
Jakość wody do spożycia 8014
Wykazy nieruchomości 55356
Ponowne wykorzystywanie 2007
Konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej 7187
Płatności bezgotówkowe 1533
Terminarz polowań 7200

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 570817
Redakcja biuletynu 3397
Mapa serwisu 2531
Statystyki 2892
Kanały RSS 2177
Deklaracja dostępności 1153
« powrót do poprzedniej strony