ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o gminie 9916
Organy Gminy 4402
Rada Miejska 6983
Burmistrz 3562
Urząd Miejski 9969
Struktura organizacyjna urzędu 4452
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście 2815
Pracownicy i zakresy obowiązków 36338
Rejestry, ewidencje, archiwa 4247
Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście 809
Jednostki organizacyjne Gminy 11150
Jednostki pomocnnicze 6899
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4927
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 4474
Połączenie Biblioteki Publicznej w Babimoście i Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście 1134
Deklaracja dostępności 115
Koordynator ds. dostępności 39

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CO I JAK ZAŁATWIĆ? 74583
Plan zamówień publicznych 4044
Sesje i komisje Rady Miejskiej 16510
Interpelacje i zapytania radnych 3963
Raport o stanie gminy 856
Zamówienia publiczne 154221
Aktualne 74353
W toku 30622
Wyniki 36934
Archiwalne 34598
Wyniki innych postępowań 13431
Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro 6287
Portal mapowy planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz bazy adresowej 0
Oświadczenia majątkowe 249741
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia 68563
Obwieszczenia 19632
Nabory, konkursy 28896
Aktualne 16863
W toku 13139
Wyniki 24105
Archiwalne 1934
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5166
Punkt potwierdzania profilu zaufanego 453
Akty prawne 395106
Podatki 14650
Zwrot podatku akcyzowego 169
Rejestr instytucji kultury 6816
Majątek gminy 5546
Konto opłaty skarbowej 4955
Rejestr umów 2978
Budżet gminy 552
Rok 2018 553
Rok 2019 552
Rok 2020 222
WYBORY, REFERENDA 6627
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 3111
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2459
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2050
Wybory samorządowe 2018 10481
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 5330
Wybory prezydenckie 6630
Wybory na ławników w 2011 roku 1306
Referendum ogólnokrajowe 4479
Wybory uzupełniające 9880
Wybory samorządowe 2014 19199
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 1260
Wybory Samorządowe 2010 1376
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5948
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 1251
Powszechny Spis Rolny 2020 r. 179
Pożytek publiczny 16640
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 946
Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej 12480
Ochrona środowiska 2306
Informacje, regulaminy, plany 2998
Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r. 21455
Informacje o środowisku i jego ochronie - archiwum 1215
Bezdomne zwierzęta 1668
Azbest 2857
System gospodarowania odpadami komunalnymi 3558
Przetargi 160296
Archiwum BIP 0
Jakość wody do spożycia 5733
Wykazy nieruchomości 27781
Ponowne wykorzystywanie 1333
Konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej 2992
Płatności bezgotówkowe 726
Terminarz polowań 2514

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 309123
Redakcja biuletynu 2879
Mapa serwisu 2124
Statystyki 2414
Kanały RSS 1791
Kontakt 17136
Deklaracja dostępności 95
« powrót do poprzedniej strony