ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 5302
Rada Miejska 10525
Burmistrz 5151
Urząd Miejski 11822
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście 5652
Pracownicy i zakresy obowiązków 50682
Rejestry, ewidencje, archiwa 6159
Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście 1372
Jednostki organizacyjne Gminy 15014
Jednostki pomocnnicze 9181
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7883
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 5506
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1173

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CO I JAK ZAŁATWIĆ? 139042
Plan postępowań o udzielenie zamówień 11189
Sesje i komisje Rady Miejskiej 35415
Interpelacje i zapytania radnych 8738
Petycje 3148
Raport o stanie gminy 3196
Zamówienia publiczne 213446
Aktualne 117391
W toku 70262
Wyniki 77838
Archiwalne 73770
Wyniki innych postępowań 47154
Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 12777
Portal mapowy planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz bazy adresowej 0
Oświadczenia majątkowe 360458
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia 112950
Obwieszczenia 54215
Nabory, konkursy 43416
Aktualne 22110
W toku 18673
Wyniki 44659
Archiwalne 3000
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7063
Punkt potwierdzania profilu zaufanego 1539
Nieodpłatna pomoc prawna 900
Akty prawne 1062029
Podatki 22755
Zwrot podatku akcyzowego 1961
Rejestr instytucji kultury 10079
Majątek gminy 7517
Konto opłaty skarbowej 6490
Rejestr umów 5517
Budżet gminy 1299
Rok 2018 1583
Rok 2019 1842
Rok 2020 1586
Rok 2021 744
Rok 2022 179
WYBORY, REFERENDA 7232
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 9909
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 6442
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 6006
Wybory samorządowe 2018 20431
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 9606
Wybory prezydenckie 10786
Wybory na ławników w 2011 roku 1870
Referendum ogólnokrajowe 8445
Wybory uzupełniające 16604
Wybory samorządowe 2014 27598
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 1908
Wybory Samorządowe 2010 1967
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 9447
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 1800
Powszechny Spis Rolny 2020 r. 1208
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 3166
Pożytek publiczny 23849
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 2351
Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej 22027
Ochrona środowiska 3471
Informacje, regulaminy, plany 7745
Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r. 94468
Informacje o środowisku i jego ochronie - archiwum 1928
Bezdomne zwierzęta 3140
Azbest 8094
System gospodarowania odpadami komunalnymi 5655
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 901
Nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza-piece 705
Decyzje środowiskowe 1573
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2840
Przetargi 208903
Archiwum BIP 0
Jakość wody do spożycia 8693
Wykazy nieruchomości 63661
Ponowne wykorzystywanie 2226
Konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej 8695
Płatności bezgotówkowe 1759
Terminarz polowań 8709

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 715013
Redakcja biuletynu 3529
Mapa serwisu 2670
Statystyki 3035
Kanały RSS 2288
Deklaracja dostępności 1450
« powrót do poprzedniej strony