ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o gminie 10557
Organy Gminy 4612
Rada Miejska 7685
Burmistrz 3987
Urząd Miejski 10459
Struktura organizacyjna urzędu 4950
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście 3306
Pracownicy i zakresy obowiązków 39660
Rejestry, ewidencje, archiwa 4730
Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście 932
Jednostki organizacyjne Gminy 11918
Jednostki pomocnnicze 7419
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5656
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 4739
Połączenie Biblioteki Publicznej w Babimoście i Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście 1424
Koordynator ds. dostępności 248

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CO I JAK ZAŁATWIĆ? 90531
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5859
Sesje i komisje Rady Miejskiej 21350
Interpelacje i zapytania radnych 5390
Petycje 445
Raport o stanie gminy 1219
Zamówienia publiczne 172244
Aktualne 84732
W toku 38503
Wyniki 46341
Archiwalne 43765
Wyniki innych postępowań 20656
Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro 7506
Portal mapowy planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz bazy adresowej 0
Oświadczenia majątkowe 276830
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia 78929
Obwieszczenia 24521
Nabory, konkursy 33236
Aktualne 18690
W toku 14696
Wyniki 28974
Archiwalne 2193
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5704
Punkt potwierdzania profilu zaufanego 734
Akty prawne 550349
Podatki 16766
Zwrot podatku akcyzowego 612
Rejestr instytucji kultury 7527
Majątek gminy 6007
Konto opłaty skarbowej 5459
Rejestr umów 3484
Budżet gminy 736
Rok 2018 815
Rok 2019 834
Rok 2020 494
WYBORY, REFERENDA 6836
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 4998
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 3479
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3055
Wybory samorządowe 2018 12980
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 6362
Wybory prezydenckie 7691
Wybory na ławników w 2011 roku 1456
Referendum ogólnokrajowe 5484
Wybory uzupełniające 11558
Wybory samorządowe 2014 21268
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 1413
Wybory Samorządowe 2010 1521
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6901
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 1386
Powszechny Spis Rolny 2020 r. 440
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 659
Pożytek publiczny 18399
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 1374
Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej 15051
Ochrona środowiska 2673
Informacje, regulaminy, plany 3976
Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r. 37157
Informacje o środowisku i jego ochronie - archiwum 1397
Bezdomne zwierzęta 2016
Azbest 3805
System gospodarowania odpadami komunalnymi 4158
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 160
Nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza-piece 179
Przetargi 171940
Archiwum BIP 0
Jakość wody do spożycia 6395
Wykazy nieruchomości 35600
Ponowne wykorzystywanie 1533
Konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej 4260
Płatności bezgotówkowe 1011
Terminarz polowań 3777

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 391263
Redakcja biuletynu 3033
Mapa serwisu 2250
Statystyki 2592
Kanały RSS 1907
Kontakt 18952
Deklaracja dostępności 474
« powrót do poprzedniej strony