ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 4703
Rada Miejska 8020
Burmistrz 4175
Urząd Miejski 10729
Struktura organizacyjna urzędu 5151
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście 3530
Pracownicy i zakresy obowiązków 41377
Rejestry, ewidencje, archiwa 4953
Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście 991
Jednostki organizacyjne Gminy 12216
Jednostki pomocnnicze 7646
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5975
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 4834
Koordynator ds. dostępności 338

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CO I JAK ZAŁATWIĆ? 98352
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6730
Sesje i komisje Rady Miejskiej 24063
Interpelacje i zapytania radnych 5892
Petycje 772
Raport o stanie gminy 1440
Zamówienia publiczne 178123
Aktualne 89251
W toku 42978
Wyniki 51131
Archiwalne 48087
Wyniki innych postępowań 24741
Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 7957
Portal mapowy planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz bazy adresowej 0
Oświadczenia majątkowe 290105
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia 83347
Obwieszczenia 28551
Nabory, konkursy 35106
Aktualne 19121
W toku 15377
Wyniki 31042
Archiwalne 2290
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5867
Punkt potwierdzania profilu zaufanego 851
Akty prawne 623808
Podatki 17560
Zwrot podatku akcyzowego 734
Rejestr instytucji kultury 7849
Majątek gminy 6151
Konto opłaty skarbowej 5631
Rejestr umów 3682
Budżet gminy 826
Rok 2018 906
Rok 2019 1004
Rok 2020 666
Rok 2021 58
WYBORY, REFERENDA 6910
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 5726
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 3914
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3473
Wybory samorządowe 2018 14022
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 6839
Wybory prezydenckie 8133
Wybory na ławników w 2011 roku 1516
Referendum ogólnokrajowe 5888
Wybory uzupełniające 12250
Wybory samorządowe 2014 22154
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 1485
Wybory Samorządowe 2010 1592
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 7261
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 1443
Powszechny Spis Rolny 2020 r. 523
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1099
Pożytek publiczny 19016
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 1518
Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej 16028
Ochrona środowiska 2820
Informacje, regulaminy, plany 4614
Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r. 46039
Informacje o środowisku i jego ochronie - archiwum 1487
Bezdomne zwierzęta 2149
Azbest 4170
System gospodarowania odpadami komunalnymi 4541
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 298
Nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza-piece 279
Decyzje środowiskowe 147
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 352
Przetargi 176826
Archiwum BIP 0
Jakość wody do spożycia 6642
Wykazy nieruchomości 38790
Ponowne wykorzystywanie 1624
Konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej 4704
Płatności bezgotówkowe 1119
Terminarz polowań 4364

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 427250
Redakcja biuletynu 3113
Mapa serwisu 2313
Statystyki 2649
Kanały RSS 1969
Deklaracja dostępności 590
« powrót do poprzedniej strony