ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 4804
Rada Miejska 8371
Burmistrz 4354
Urząd Miejski 10936
Struktura organizacyjna urzędu 5405
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście 3782
Pracownicy i zakresy obowiązków 42962
Rejestry, ewidencje, archiwa 5174
Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście 1048
Jednostki organizacyjne Gminy 12641
Jednostki pomocnnicze 7916
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6290
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 4943
Koordynator ds. dostępności 438

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CO I JAK ZAŁATWIĆ? 105243
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7507
Sesje i komisje Rady Miejskiej 26103
Interpelacje i zapytania radnych 6401
Petycje 1131
Raport o stanie gminy 1609
Zamówienia publiczne 184329
Aktualne 93916
W toku 47356
Wyniki 55813
Archiwalne 52402
Wyniki innych postępowań 28805
Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 8418
Portal mapowy planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz bazy adresowej 0
Oświadczenia majątkowe 303137
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia 88592
Obwieszczenia 32385
Nabory, konkursy 36647
Aktualne 19818
W toku 15761
Wyniki 33803
Archiwalne 2419
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6059
Punkt potwierdzania profilu zaufanego 952
Nieodpłatna pomoc prawna 97
Akty prawne 703539
Podatki 18259
Zwrot podatku akcyzowego 977
Rejestr instytucji kultury 8231
Majątek gminy 6332
Konto opłaty skarbowej 5772
Rejestr umów 3918
Budżet gminy 908
Rok 2018 1006
Rok 2019 1125
Rok 2020 808
Rok 2021 170
WYBORY, REFERENDA 6974
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 6527
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 4373
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3907
Wybory samorządowe 2018 15195
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 7313
Wybory prezydenckie 8593
Wybory na ławników w 2011 roku 1566
Referendum ogólnokrajowe 6358
Wybory uzupełniające 13037
Wybory samorządowe 2014 23065
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 1535
Wybory Samorządowe 2010 1650
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 7635
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 1493
Powszechny Spis Rolny 2020 r. 620
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1535
Pożytek publiczny 19537
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 1638
Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej 17067
Ochrona środowiska 2939
Informacje, regulaminy, plany 5224
Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r. 54408
Informacje o środowisku i jego ochronie - archiwum 1552
Bezdomne zwierzęta 2324
Azbest 4766
System gospodarowania odpadami komunalnymi 4716
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 395
Nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza-piece 333
Decyzje środowiskowe 281
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 747
Przetargi 184337
Archiwum BIP 0
Jakość wody do spożycia 6972
Wykazy nieruchomości 43144
Ponowne wykorzystywanie 1722
Konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej 5140
Płatności bezgotówkowe 1232
Terminarz polowań 5040

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 460205
Redakcja biuletynu 3197
Mapa serwisu 2372
Statystyki 2709
Kanały RSS 2024
Deklaracja dostępności 702
« powrót do poprzedniej strony