Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o gminie 9537
Organy Gminy 4271
Rada Miejska 6575
Burmistrz 3351
Urząd Miejski 9554
Struktura organizacyjna urzędu 4179
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście 2575
Pracownicy i zakresy obowiązków 34199
Rejestry, ewidencje, archiwa 4012
Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście 727
Jednostki organizacyjne Gminy 10602
Jednostki pomocnnicze 6531
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4505
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 4320
Połączenie Biblioteki Publicznej w Babimoście i Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście 945

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CO I JAK ZAŁATWIĆ? 65177
Plan zamówień publicznych 3138
Sesje i komisje Rady Miejskiej 13938
Interpelacje i zapytania radnych 3219
Raport o stanie gminy 569
Zamówienia publiczne 143600
Aktualne 68312
W toku 26635
Wyniki 32560
Archiwalne 30405
Wyniki innych postępowań 9664
Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro 5501
Portal mapowy planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz bazy adresowej 0
Oświadczenia majątkowe 230365
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia 62716
Obwieszczenia 16927
Nabory, konkursy 27667
Aktualne 16089
W toku 12724
Wyniki 21832
Archiwalne 1794
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4855
Punkt potwierdzania profilu zaufanego 295
Akty prawne 313266
Podatki 13830
Rejestr instytucji kultury 6411
Majątek gminy 5287
Konto opłaty skarbowej 4640
Rejestr umów 2647
Budżet gminy 407
Rok 2018 435
Rok 2019 360
Rok 2020 36
WYBORY, REFERENDA 6024
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 576
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1797
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1419
Wybory samorządowe 2018 8906
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4731
Wybory prezydenckie 5915
Wybory na ławników w 2011 roku 1221
Referendum ogólnokrajowe 3887
Wybory uzupełniające 9020
Wybory samorządowe 2014 18044
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 1174
Wybory Samorządowe 2010 1289
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5467
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 1164
Pożytek publiczny 15891
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 700
Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej 11322
Ochrona środowiska 2150
Informacje, regulaminy, plany 2529
Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r. 14708
Informacje o środowisku i jego ochronie - archiwum 1097
Bezdomne zwierzęta 1461
Azbest 2347
System gospodarowania odpadami komunalnymi 3343
Archiwum BIP 0
Przetargi 152138
Jakość wody do spożycia 5345
Wykazy nieruchomości 22377
Ponowne wykorzystywanie 1175
Konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej 2167
Terminarz pozwoleń zbiorowych 1941
Płatności bezgotówkowe 551

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 278247
Redakcja biuletynu 2771
Mapa serwisu 2036
Statystyki 2298
Kanały RSS 1700
Kontakt 15964