ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 4855
Rada Miejska 8628
Burmistrz 4438
Urząd Miejski 11040
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście 3909
Pracownicy i zakresy obowiązków 43816
Rejestry, ewidencje, archiwa 5277
Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście 1086
Jednostki organizacyjne Gminy 12868
Jednostki pomocnnicze 8011
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6486
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 4993
Koordynator ds. dostępności 507

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CO I JAK ZAŁATWIĆ? 108503
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7843
Sesje i komisje Rady Miejskiej 27355
Interpelacje i zapytania radnych 6680
Petycje 1382
Raport o stanie gminy 1722
Zamówienia publiczne 187058
Aktualne 96117
W toku 49263
Wyniki 57929
Archiwalne 54483
Wyniki innych postępowań 30565
Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 9023
Portal mapowy planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz bazy adresowej 0
Oświadczenia majątkowe 309339
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia 91285
Obwieszczenia 34265
Nabory, konkursy 37507
Aktualne 20004
W toku 16291
Wyniki 35363
Archiwalne 2498
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6146
Punkt potwierdzania profilu zaufanego 1017
Nieodpłatna pomoc prawna 154
Akty prawne 739117
Podatki 18670
Zwrot podatku akcyzowego 1025
Rejestr instytucji kultury 8417
Majątek gminy 6427
Konto opłaty skarbowej 5843
Rejestr umów 4085
Budżet gminy 954
Rok 2018 1063
Rok 2019 1202
Rok 2020 909
Rok 2021 248
WYBORY, REFERENDA 6992
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 6928
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 4617
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4143
Wybory samorządowe 2018 15779
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 7552
Wybory prezydenckie 8836
Wybory na ławników w 2011 roku 1604
Referendum ogólnokrajowe 6582
Wybory uzupełniające 13390
Wybory samorządowe 2014 23502
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 1569
Wybory Samorządowe 2010 1682
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 7809
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 1522
Powszechny Spis Rolny 2020 r. 680
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1727
Pożytek publiczny 20131
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 1715
Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej 17600
Ochrona środowiska 2973
Informacje, regulaminy, plany 5439
Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r. 58359
Informacje o środowisku i jego ochronie - archiwum 1589
Bezdomne zwierzęta 2421
Azbest 5081
System gospodarowania odpadami komunalnymi 4824
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 457
Nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza-piece 367
Decyzje środowiskowe 380
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 896
Przetargi 186864
Archiwum BIP 0
Jakość wody do spożycia 7138
Wykazy nieruchomości 45207
Ponowne wykorzystywanie 1758
Konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej 5546
Płatności bezgotówkowe 1274
Terminarz polowań 5349

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 476066
Redakcja biuletynu 3229
Mapa serwisu 2395
Statystyki 2733
Kanały RSS 2049
Deklaracja dostępności 782