ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o gminie 9997
Organy Gminy 4435
Rada Miejska 7094
Burmistrz 3598
Urząd Miejski 10048
Struktura organizacyjna urzędu 4504
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście 2853
Pracownicy i zakresy obowiązków 36676
Rejestry, ewidencje, archiwa 4286
Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście 832
Jednostki organizacyjne Gminy 11241
Jednostki pomocnnicze 6968
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5019
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 4505
Połączenie Biblioteki Publicznej w Babimoście i Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście 1171
Deklaracja dostępności 154
Koordynator ds. dostępności 55

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CO I JAK ZAŁATWIĆ? 76448
Plan zamówień publicznych 4224
Sesje i komisje Rady Miejskiej 17214
Interpelacje i zapytania radnych 4088
Raport o stanie gminy 903
Zamówienia publiczne 156656
Aktualne 75538
W toku 31478
Wyniki 38043
Archiwalne 35617
Wyniki innych postępowań 14217
Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro 6465
Portal mapowy planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz bazy adresowej 0
Oświadczenia majątkowe 252983
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia 69685
Obwieszczenia 20187
Nabory, konkursy 29223
Aktualne 17025
W toku 13223
Wyniki 24546
Archiwalne 1953
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5223
Punkt potwierdzania profilu zaufanego 500
Akty prawne 414563
Podatki 14807
Zwrot podatku akcyzowego 196
Rejestr instytucji kultury 6892
Majątek gminy 5600
Konto opłaty skarbowej 5042
Rejestr umów 3035
Budżet gminy 570
Rok 2018 584
Rok 2019 582
Rok 2020 243
WYBORY, REFERENDA 6662
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 3327
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2573
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2176
Wybory samorządowe 2018 10735
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 5455
Wybory prezydenckie 6751
Wybory na ławników w 2011 roku 1326
Referendum ogólnokrajowe 4586
Wybory uzupełniające 10070
Wybory samorządowe 2014 19436
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 1277
Wybory Samorządowe 2010 1388
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6028
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 1264
Powszechny Spis Rolny 2020 r. 213
Pożytek publiczny 16751
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 1003
Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej 12749
Ochrona środowiska 2334
Informacje, regulaminy, plany 3111
Rejestr informacji o środowisku - od 2017 r. 23400
Informacje o środowisku i jego ochronie - archiwum 1237
Bezdomne zwierzęta 1715
Azbest 2973
System gospodarowania odpadami komunalnymi 3592
Przetargi 161624
Archiwum BIP 0
Jakość wody do spożycia 5808
Wykazy nieruchomości 28690
Ponowne wykorzystywanie 1359
Konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej 3172
Płatności bezgotówkowe 779
Terminarz polowań 2653

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 317130
Redakcja biuletynu 2899
Mapa serwisu 2147
Statystyki 2443
Kanały RSS 1806
Kontakt 17346
Deklaracja dostępności 142