ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-10-06
Termin składania dokumentów
2021-10-25 17:00:00
Stanowisko
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych oraz podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Nie dotyczy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-05-26
Termin składania dokumentów
2021-06-18 14:00:00
Stanowisko
Zastępca Kierownika USC
Nazwa wydziału ogłaszającego
Nie dotyczy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-01-11
Termin składania dokumentów
2021-01-29 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Nie dotyczy
Lp: 4
Data ogłoszenia
2020-11-17
Termin składania dokumentów
2020-11-30 17:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Nie dotyczy
Lp: 5
Data ogłoszenia
2020-11-02
Termin składania dokumentów
2020-11-13 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Nie dotyczy
Lp: 6
Data ogłoszenia
2020-06-29
Termin składania dokumentów
2020-07-10 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. inwestycji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Nie dotyczy
Lp: 7
Data ogłoszenia
2020-02-05
Termin składania dokumentów
2020-02-19 15:30:00
Stanowisko
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Babimoście
Nazwa wydziału ogłaszającego
Nie dotyczy
Lp: 8
Data ogłoszenia
2019-09-17
Termin składania dokumentów
2019-09-30 17:00:00
Stanowisko
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Nie dotyczy
Lp: 9
Data ogłoszenia
2019-06-11
Termin składania dokumentów
2019-06-25 15:30:00
Stanowisko
Podinspektor ds. budownictwa i energii
Nazwa wydziału ogłaszającego
Nie dotyczy
Lp: 10
Data ogłoszenia
2019-05-10
Termin składania dokumentów
2019-05-21 15:30:00
Stanowisko
Podinspektor ds. ochrony środowiska
Nazwa wydziału ogłaszającego
Nie dotyczy

Nawigacja między stronami listy informacji