ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pomoc administracyjna

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Babimoście

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Nie dotyczy

Data udostępnienia: 2021-01-15

Ogłoszono dnia: 2021-01-15

Termin składania dokumentów: 2021-02-15 17:00:00

Nr ogłoszenia: KiO.210.2.2021

Zlecający: Burmistrz Babimostu

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-02-15 17:00:00

Załączniki