ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa budynku przedszkola w BabimościeDrukuj informację Zamówienie publiczne: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa budynku przedszkola w Babimoście

Szczegóły informacji

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa budynku przedszkola w Babimoście

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Babimost

Finansowanie: środki własne, środki rządowego funduszu Polski Ład

Nr UZP: 2022/BZP 00451972/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-12-07 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-12-07 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-11-23 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony