ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Babimoście
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 7.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 352.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 158.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 21.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 24.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 37.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 60.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekty budowlane i wykonawcze (ZIP, 15.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 17.7 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 735 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań do zamówienia publicznego (PDF, 710.3 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań do zamówienia publicznego - przedmiary (ZIP, 428.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 239.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu wysłane TED w dniu 09.10.2020r. pdf. (PDF, 136.7 KiB)
 • 2020-OJS200-485575-pl - ogłoszenie opublikowane 14-10-2020 (PDF, 127.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 552.3 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf (PDF, 399.7 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf (DOCX, 26.4 KiB)
 • espd-request (PDF, 82 KiB)
 • espd-request (XML, 246.5 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OPZ - załącznik nr 3 (PDF, 194.2 KiB)
 • II rozdział SIWZ - projekt umowy (PDF, 361.6 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_906a64b5-f53e-420d-a8db-b4d230255746 (ASC, 700 B)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 326.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 652.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu postępowania (unieważnieniu postępowania) przekazana dnia 10.12.2020r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 102.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) opublikowane dnia 15.12.2020r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 98.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa nowych źródeł wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.3 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 92.5 KiB)
 • Zal. nr 1 Formularz ofertowy (RTF, 197.1 KiB)
 • Zal. nr 2 osw. o warunkach (DOCX, 23.7 KiB)
 • Zal. nr 3 osw. o wykluczeniu (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zal. nr 4 Osw. kapitalowe (DOC, 28.5 KiB)
 • Zal. nr 5 Wzór umowy (DOC, 152.5 KiB)
 • Zal. nr 6 Wykaz wykonanych robot (RTF, 57.3 KiB)
 • Zal. nr 7 Projekty budowlane (ZIP, 13.4 MiB)
 • Zal. nr 8 Przedmiary robót (ZIP, 45.3 KiB)
 • Zal. nr 9 Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót (ZIP, 171.4 KiB)
 • Zal. nr 10 klauzula informacyjna (DOCX, 19.7 KiB)
 • Pytania 1 (PDF, 165.7 KiB)
 • Odpowiedzi 1 (PDF, 189.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 480.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 425.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Podmokle Małe
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 75.3 KiB)
 • Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 6, 8 (DOCX, 34.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 80.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 30.8 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 716.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 349.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 411 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 238.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zbiornika do retencjonowania wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 85.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 150.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 56.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany/wykonawczy (ZIP, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 356 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 858.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 19.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 482.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 358.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Podmokle Małe
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 75.2 KiB)
 • Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 6, 8 (DOCX, 34.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 80 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 30.8 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 317.3 KiB)
 • Odpowiedzi do zamówienia publicznego (PDF, 308.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 278.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin - II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 81 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 106.6 KiB)
 • Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 153.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - przedmiary robót (ZIP, 10.4 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt przyłącza elektroenergetycznego (PDF, 2.3 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 312.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 202.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 175.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 238.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Babimost w latach 2019 - 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 97.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wykaz PPE (DOC, 366 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (DOCX, 67.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 420 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 143.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 110.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz dotyczący posiadania bazy magazynowo – transportowej wraz z urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy (DOCX, 58.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.5 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 1.8 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 206.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 153.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa Kolesin (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa Podmokle Małe (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa Podmokle Wielkie (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa Stare Kramsko (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - przedmiar robót – siłownia Kolesin (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Małe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Wielkie (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - przedmiar robót – siłownia Stare Kramsko (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 14 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 15 - klauzula informacyjna (DOCX, 17.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 210.6 KiB)
 • Unieważnienia postępowania (PDF, 299.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji