ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Podmokle Małe
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 75.3 KiB)
 • Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 6, 8 (DOCX, 34.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 80.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 30.8 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 716.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 349.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 411 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 238.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Podmokle Małe
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 75.2 KiB)
 • Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 6, 8 (DOCX, 34.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 80 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 30.8 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 317.3 KiB)
 • Odpowiedzi do zamówienia publicznego (PDF, 308.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 278.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin - II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 81 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 106.6 KiB)
 • Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 153.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - przedmiary robót (ZIP, 10.4 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt przyłącza elektroenergetycznego (PDF, 2.3 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 312.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 202.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 175.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 238.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Babimost w latach 2019 - 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 97.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wykaz PPE (DOC, 366 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (DOCX, 67.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 420 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 143.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 110.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz dotyczący posiadania bazy magazynowo – transportowej wraz z urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy (DOCX, 58.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.5 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 1.8 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 206.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 153.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa Kolesin (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa Podmokle Małe (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa Podmokle Wielkie (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa Stare Kramsko (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - przedmiar robót – siłownia Kolesin (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Małe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Wielkie (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - przedmiar robót – siłownia Stare Kramsko (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 14 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 15 - klauzula informacyjna (DOCX, 17.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 210.6 KiB)
 • Unieważnienia postępowania (PDF, 299.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka drzew i krzaków” w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.8 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 217.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 164.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 166.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 168.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 250 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług (RTF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część rysunkowa (ZIP, 182.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Inwentaryzacji zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Warunki wykonania i odbioru prac (PDF, 11 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Klauzula informacyjna (DOCX, 160.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 745.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 358.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 79.4 KiB)
 • Zal. nr 1 Formularz ofertowy (RTF, 128.2 KiB)
 • Zal. nr 2 osw. o warunkach (DOCX, 23.1 KiB)
 • Zal. nr 3 osw. o wykluczeniu (DOCX, 25.8 KiB)
 • Zal. nr 4 Osw. kapitalowe (DOC, 28 KiB)
 • Zal. nr 5 Wzór umowy (DOC, 153 KiB)
 • Zal. nr 6 - Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy (ZIP, 12.8 MiB)
 • Zal. nr 7 - przedmiar robót branża ogólnobudowlana (PDF, 397.5 KiB)
 • Zal. nr 8 - przedmiar robót branża elektryczna - przyłącze (PDF, 424.7 KiB)
 • Zal. nr 9 - przedmiar robót branża elektryczna (PDF, 481.9 KiB)
 • Zal. nr 10 - przedmiar robót branża sanitarna (PDF, 4.4 MiB)
 • Zal. nr 11 - przedmiar robót - roboty wyłączone z post. (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal. nr 12 - Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal. nr 13 klauzula informacyjna (DOCX, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372.2 KiB)
 • Uniewaznienie postępowania (PDF, 336.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 78.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 127.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 25.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy (ZIP, 12.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót – branża ogólnobudowlana (PDF, 397.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót – branża elektryczna - przyłącze (PDF, 424.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 481.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiar robót – branża sanitarna (PDF, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót - roboty wyłączone z postępowania (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (DOCX, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 277.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 354.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-05-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej - Babimost ulica Lotnicza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 90.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 145.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 42 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 56.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 14.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót (PDF, 823.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne (ZIP, 811.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 313.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 348.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji