ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.6 MiB)
 • SIW (DOCX, 86.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 135 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 153 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 57.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 9.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót (ZIP, 681.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 19.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 304.2 KiB)
 • SIWZ - zaktualizowana (DOCX, 86.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy - aktualizacja (DOC, 154 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu wysłane TED w dniu 09.10.2020r. pdf. (PDF, 136.7 KiB)
 • 2020-OJS200-485575-pl - ogłoszenie opublikowane 14-10-2020 (PDF, 127.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 552.3 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf (PDF, 399.7 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf (DOCX, 26.4 KiB)
 • espd-request (PDF, 82 KiB)
 • espd-request (XML, 246.5 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OPZ - załącznik nr 3 (PDF, 194.2 KiB)
 • II rozdział SIWZ - projekt umowy (PDF, 361.6 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_906a64b5-f53e-420d-a8db-b4d230255746 (ASC, 700 B)