ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 131
Data ogłoszenia
2012-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2012-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu na "Przewozy szkolne uczniów w Gminie Babimost w roku szkolnym 2012/2013"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przewozy szkolne uczniów w Gminie Babimost w roku szkolnym 2012/2013" (DOC, 58.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 212.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Przewozy szkolne uczniów w Gminie Babimost w roku szkolnym 2012/2013" (DOC, 25 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przewozy szkolne uczniów w Gminie Babimost w roku szkolnym 2012-2013" (DOC, 34 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2012-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2012-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu targowego z infrastrukturą i szaletem miejskim w Babimoście
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa placu targowego z infrastrukturą i szaletem miejskim w Babimoście" (DOC, 63 KiB)
 • SIWZ (DOC, 332.5 KiB)
 • Przedmiar robót branża sanitarna (PDF, 63.3 KiB)
 • Przedmiar robót branża drogowa część 1 (PDF, 254 KiB)
 • Przedmiar robót branża drogowa część 2 (PDF, 242.6 KiB)
 • Przedmiar robót branża elektryczna część 1 (PDF, 507.1 KiB)
 • Przedmiar robót branża elektryczna część 2 (PDF, 91.6 KiB)
 • Przedmiar robót branża elektryczna część 3 (PDF, 145 KiB)
 • Przedmiar robót branża ogólnobudowlana i sanitarna (PDF, 951.9 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 737.6 KiB)
 • Dokumentacja formalna (PDF, 3.3 MiB)
 • Zagospodarowanie terenu (PDF, 7.7 MiB)
 • Architektura i konstrukcja - szalet miejski (PDF, 4.1 MiB)
 • Architektura i konstrukcja - zadaszenie targowiska (PDF, 1.4 MiB)
 • Branża drogowa (PDF, 19 MiB)
 • Branża sanitarna (PDF, 10 MiB)
 • Branża elektryczna (PDF, 4.1 MiB)
 • Informacja BIOZ (PDF, 208.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 322.5 KiB)
 • Informacja dotycząca SIWZ (DOC, 24 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na „Budowę placu targowego z infrastrukturą i szaletem miejskim w Babimoście” (DOC, 63 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego część II (DOC, 26 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego część II (DOC, 46 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego część III (DOC, 23 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego część III (DOC, 24.5 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego część IV (DOC, 23 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego część IV (DOC, 22.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowę placu targowego z infrastrukturą i szaletem miejskim w Babimoście” (DOC, 23.5 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2012-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2012-07-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu na "Rozbudowę, przebudowę i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku" (DOC, 64.5 KiB)
 • SWIZ (DOC, 321.5 KiB)
 • BIOZ (PDF, 286.6 KiB)
 • Branża architektoniczna (PDF, 5.1 MiB)
 • Branża konstrukcyjna (PDF, 3 MiB)
 • Inwentaryzacja (PDF, 1.6 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 797.1 KiB)
 • Specyfikacja wykonania i odbioru robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Zagospodarowanie (PDF, 6.4 MiB)
 • Branża elektryczna (PDF, 10.3 MiB)
 • Branża sanitarna (PDF, 9.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku" (DOC, 25.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku" (DOC, 58.5 KiB)
 • Informacja dotycząca SIWZ (DOC, 24.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 316.5 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku” (DOC, 32 KiB)
 • Odpowiedzi na złożone pytania do zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku” (DOC, 29 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 26.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 34 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2012-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2012-06-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie elewacji wraz z termoizolacją Świetlicy Wiejskiej w Podmoklach Małych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie elewacji wraz z termoizolacją Świetlicy Wiejskiej w Podmoklach Małych" (DOC, 61.5 KiB)
 • SWIZ (DOC, 289.5 KiB)
 • Elewacje (PDF, 372.6 KiB)
 • Przedmiar robót (TXT, 102.2 KiB)
 • Zmiana SWIZ (DOC, 26.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie elewacji wraz z termoizolacją Świetlicy Wiejskiej w Podmoklach Małych” (DOC, 26.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 30.5 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2012-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2012-04-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na"Budowę bieżni lekkoatletycznej przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na "Budowę bieżni lekkoatletycznej przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście" (DOC, 25.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji