ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2016-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej, przyrodniczej i matematycznej oraz dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 43 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 120.3 KiB)
 • Wykaz wyposażenia dodatkowego - zadanie nr 1 (DOCX, 81.2 KiB)
 • Wykaz wyposażenia dodatkowego - zadanie nr 2 (DOCX, 46.3 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 107.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.1 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 29 KiB)
 • Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 125.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 24.1 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 120.7 KiB)
 • Zaktualizowany wykaz wyposażenia dodatkowego - zadanie nr 1 (DOCX, 84.4 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 21.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 20.2 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego - 2 (DOCX, 21.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego - 2 (DOCX, 19.5 KiB)
 • Wykaz wyposażenia dodatkowego - zadanie nr 1 - zaktualizowany 2 (DOCX, 84.6 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego - 3 (DOCX, 17 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 623 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 1 (DOC, 32.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania - zadanie nr 1 (DOCX, 23.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2 (PDF, 497.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 2 (DOCX, 24.9 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2016-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000131 F w miejscowości Podmokle Wielkie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 84.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 88.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 81.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 54 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 121.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 101.9 KiB)
 • Opis do zgłoszenia (PDF, 109.5 KiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 372.8 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 1.1 MiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 862.2 KiB)
 • Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 589.8 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 82.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 43.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 19.6 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2016-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000122 F - ulicy 3 Maja w Nowym Kramsku, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 87.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 90.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 92 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 54 KiB)
 • Załącznik nr7 - Wzór umowy (DOC, 123.5 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 1.5 MiB)
 • Branża drogowa (ZIP, 4.3 MiB)
 • Branża elektryczna (ZIP, 5.8 MiB)
 • Branża sanitarna (ZIP, 2.6 MiB)
 • Przedmiar robót - roboty drogowe (XLS, 80 KiB)
 • Przedmiar robót - roboty elektryczne (DOCX, 21.8 KiB)
 • Przedmiar robót - roboty sanitarne (PDF, 721.3 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 16.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 13.7 KiB)
 • Pytania nr 2 do zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania nr 2 do zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 17.6 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 86 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 14.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 16.2 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 85.7 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 85.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 41.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 20.6 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2016-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w Starym Kramsku - ciąg II-II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 74 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 81.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 53.7 KiB)
 • Załącznik nr7 - Wzór umowy (DOC, 133.5 KiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 400 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 2.5 MiB)
 • Plan sytuacyjny ciąg I-I (PDF, 1.5 MiB)
 • Plan sytuacyjny ciąg II-II (PDF, 1.9 MiB)
 • Profil podłużny ciąg I-I (PDF, 395.4 KiB)
 • Profil podłużny ciąg II-II (PDF, 438.9 KiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 627.4 KiB)
 • Szczegóły konstrukcyjne (PDF, 261.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Opis techniczny (PDF, 98.4 KiB)
 • SWiOR branża drogowa (PDF, 543.1 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 15.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 15.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 50 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 18.9 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2016-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wraz z chodnikami w obrębie Rynku w Babimoście - II etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 27.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 84.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 88.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 81 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 54.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 123 KiB)
 • Plan sytuacyjny i zagospodarowanie (PDF, 1.3 MiB)
 • Plansza wymiarowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 849.6 KiB)
 • Szczegóły konstrukcyjne (PDF, 466.2 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 1.1 MiB)
 • Schemat zasilania (PDF, 438.5 KiB)
 • Opis do organizacji ruchu (PDF, 363.3 KiB)
 • Opis techniczny branża elektryczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Docelowa organizacja ruchu (PDF, 1.3 MiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 1.3 MiB)
 • Plansza wymiarowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 6.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy (PDF, 2.1 MiB)
 • Przedmiar robót - branża drogowa (PDF, 2 MiB)
 • Przedmiar robót - branża elektryczna (RTF, 85.2 KiB)
 • Schemat kraty (DOCX, 45.8 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - branża drogowa (PDF, 678 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - branża elektryczna (PDF, 2.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 23.1 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 83.9 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 15 KiB)
 • Uaktualniony przedmiar – branża drogowa (PDF, 2.2 MiB)
 • Uaktualniony przedmiar – branża elektryczna (RTF, 85.2 KiB)
 • Plan sytuacyjny i zagospodarowanie terenu (PDF, 1.3 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOC, 29.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 36.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 20.8 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2016-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wraz z chodnikami w obrębie Rynku w Babimoście - II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 83.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 88.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 81 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 54.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 123 KiB)
 • Plan sytuacyjny i zagospodarowanie (PDF, 1.3 MiB)
 • Plansza wymiarowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 849.6 KiB)
 • Szczegoly konstrukcyjne (PDF, 466.2 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 1.1 MiB)
 • Schemat zasilania (PDF, 438.5 KiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 363.3 KiB)
 • Opis techniczny – branża elektryczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Docelowa organizacja ruchu (PDF, 1.3 MiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 1.3 MiB)
 • Plansza wymiarowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 6.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy (PDF, 2.1 MiB)
 • Przedmiar robót - branża drogowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Przedmiar robót - branża elektryczna (RTF, 85.2 KiB)
 • Schemat kraty (DOCX, 45.8 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - branża drogowa (PDF, 678 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - branża elektryczna (PDF, 2.3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 24.5 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2016-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2016-05-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wraz z chodnikami w obrębie Rynku w Babimoście - II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 82.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 84 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 80 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 54.1 KiB)
 • Załącznik nr7 - Wzór umowy (DOC, 122 KiB)
 • Schemat karty (DOCX, 2.8 MiB)
 • Plansza wymiarowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 849.6 KiB)
 • Szczegoly konstrukcyjne (PDF, 466.2 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 1.1 MiB)
 • Schemat zasialania (PDF, 438.5 KiB)
 • Opis techniczny - branża elektryczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Opis techniczny (PDF, 81.3 KiB)
 • Plan do kosztorysu (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót - branża drogowa (PDF, 1.5 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja techniczna - branża drogowa (PDF, 678 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - branża elektroniczna (PDF, 2.3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 17.2 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2016-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi - II etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 85 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 84.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 84 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 53.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 123 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 27.9 MiB)
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ZIP, 1.3 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 2.9 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 15.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 16.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 17.4 KiB)
 • SIWZ zaktualizowana (DOCX, 85.6 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 14.7 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego 2 (DOCX, 15.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego 2 (DOCX, 16 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 44.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 22.4 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2016-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2016-03-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oraz przebudowa i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 76.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 83.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 53.4 KiB)
 • Załącznik nr7 - Wzór umowy (DOC, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 8.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy (ZIP, 10.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Zestawienie wyposażenia (DOCX, 28.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 38.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 19.8 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2016-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-03-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oraz przebudowa i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 80 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 83.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 53.4 KiB)
 • Załącznik nr7 - Wzór umowy (DOC, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 8.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy (ZIP, 10.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Zestawienie wyposażenia (DOCX, 28.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 24.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji