ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa budynku przedszkola w Babimoście
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 153.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 147.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie gminy Babimost
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.8 KiB)
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 816.4 KiB)
  • Zał. nr 1 Formularz oferty (DOCX, 38.3 KiB)
  • Zał. nr 2 JEDZ espd-request (PDF, 82 KiB)
  • Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 210.7 KiB)
  • Zał. nr 4 Umowa wzór (PDF, 365.9 KiB)