ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-10-10
Data rozstrzygnięcia
2022-10-18
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa komputerów przenośnych typu laptop w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-29
Data rozstrzygnięcia
2022-08-16
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej w Podmoklach Wielkich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-02
Data rozstrzygnięcia
2022-05-11
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa komputerów przenośnych typu laptop w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-04-07
Data rozstrzygnięcia
2022-04-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000117F w miejscowości Zdzisław wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 304
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-10
Data rozstrzygnięcia
2022-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa skateparku w Babimoście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-02-10
Data rozstrzygnięcia
2022-02-25
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i modernizacja gminnej Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-11-22
Data rozstrzygnięcia
2021-11-30
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3700000,00zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-03-01
Data rozstrzygnięcia
2021-03-16
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Babimoście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-04
Data rozstrzygnięcia
2021-01-22
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Babimost
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 418.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-11-10
Data rozstrzygnięcia
2020-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych nr 100126F ul. Sulechowskiej i 100128F ul. Piłsudskiego wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo i wykonaniem oświetlenia drogowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszj oferty (PDF, 914.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji