ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-12
Data rozstrzygnięcia
2020-11-24
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszj oferty (PDF, 816.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-09-25
Data rozstrzygnięcia
2020-10-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wodomierzy radiowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 355.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-09-16
Data rozstrzygnięcia
2020-10-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa nowych źródeł wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-08-28
Data rozstrzygnięcia
2020-10-01
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Podmoklach Małych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 287.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-07-16
Data rozstrzygnięcia
2020-07-29
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Podmokle Małe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 251 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-09-05
Data rozstrzygnięcia
2019-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 548.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-06-14
Data rozstrzygnięcia
2019-07-15
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nowym Kramsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 354.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-05-17
Data rozstrzygnięcia
2019-06-04
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9 000 000,00 zł dla Gminy Babimost
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 357.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-05-02
Data rozstrzygnięcia
2019-06-05
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych nr 000120F, 000118F oraz 000119F w Nowym Kramsku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym – II etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 593.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-01-10
Data rozstrzygnięcia
2019-02-19
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 689.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji