ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Podmokle Małe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 74.8 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 8 (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Opis techniczny (DOCX, 64.7 KiB)
 • Zalacznik nr 7 do SIWZ Wzor umowy (DOCX, 31 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 434.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 251 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Podmokle Małe
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 75.3 KiB)
 • Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 6, 8 (DOCX, 34.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 80.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 30.8 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 716.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 349.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 411 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 238.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zbiornika do retencjonowania wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 85.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 150.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 56.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany/wykonawczy (ZIP, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 356 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 858.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 19.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 482.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 358.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Podmokle Małe
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 75.2 KiB)
 • Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 6, 8 (DOCX, 34.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 80 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 30.8 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 317.3 KiB)
 • Odpowiedzi do zamówienia publicznego (PDF, 308.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 278.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 112.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 65 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz dotyczący posiadania bazy magazynowo – transportowej wraz z urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy (DOCX, 59.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 200.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 548.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nowym Kramsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.8 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 74.5 KiB)
 • Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 6, 8 (DOCX, 34.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 81.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 30.5 KiB)
 • Pytania do postępowania (PDF, 195.1 KiB)
 • Odpowiedzi do postępowania (PDF, 142 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 354.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.2 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9 000 000,00 zł dla Gminy Babimost
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.8 MiB)
 • SIWZ (DOC, 0 B)
 • Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 21.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - oświadczenie - spełnianie war. udziału w post. (DOCX, 23.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - oświadczenie - przesłanki wykluczenia (DOCX, 21.9 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa (DOCX, 0 B)
 • Załącznik Nr 5 - sytuacja finansowa gminy (ZIP, 47 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - klauzula informacyjna (DOCX, 18.8 KiB)
 • Informacja dla Wykonawców (PDF, 290.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 233.1 KiB)
 • SIWZ - zaktualizowana (DOC, 180 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - sytuacja finansowa gminy - zaktualizowana (ZIP, 56.4 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 368.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 335.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 319.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 357.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-05-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych nr 000120F, 000118F oraz 000119F w Nowym Kramsku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym – II etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.3 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 87.4 KiB)
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy z załącznikami (RTF, 252.1 KiB)
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.7 KiB)
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) (DOC, 156 KiB)
 • Zał. nr 6 – Wykaz wykonanych robót (RTF, 56.9 KiB)
 • Zał. nr 7 – Projekt wykonawczy dla branż: drogowej, sanitarnej i elektrycznej (ZIP, 26.6 MiB)
 • zał. nr 8 – Przedmiary robót dla branż: drogowej, sanitarnej i elektrycznej (ZIP, 6.9 MiB)
 • zał. nr 9 – Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót dla branż: drogowej, sanitarnej i elektrycznej (ZIP, 4.2 MiB)
 • zał. nr 10 – Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 5.1 MiB)
 • zał. nr 11 – Klauzula informacyjna (DOCX, 19.6 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 254.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 334.4 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania - dokumentacja techniczna oświetlenie ulicy Kopernika (ZIP, 6.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 532.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 593.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin - II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 81 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 106.6 KiB)
 • Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 153.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - przedmiary robót (ZIP, 10.4 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt przyłącza elektroenergetycznego (PDF, 2.3 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 312.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 202.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 175.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 238.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-01-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy z załącznikami (RTF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 - - istotne postanowienia umowy (wzór umowy) (DOC, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa Kolesin (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa Podmokle Małe (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa Podmokle Wielkie (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa Stare Kramsko (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - przedmiar robót – siłownia Kolesin (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Małe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Wielkie (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - przedmiar robót – siłownia Stare Kramsko (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 14 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4szt (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 15 - klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa Stare Kramsko - 1 (ZIP, 2.9 MiB)
 • Pytania 1 (PDF, 251.6 KiB)
 • Odpowiedzi 1 (PDF, 213.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 932.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 689.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.7 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji