ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-03-01
Data rozstrzygnięcia
2021-03-16
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Babimoście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-12-04
Data rozstrzygnięcia
2021-01-22
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Babimost
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 418.3 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-11-10
Data rozstrzygnięcia
2020-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych nr 100126F ul. Sulechowskiej i 100128F ul. Piłsudskiego wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo i wykonaniem oświetlenia drogowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszj oferty (PDF, 914.6 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-10-12
Data rozstrzygnięcia
2020-11-24
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszj oferty (PDF, 816.5 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-09-25
Data rozstrzygnięcia
2020-10-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wodomierzy radiowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 355.4 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-09-16
Data rozstrzygnięcia
2020-10-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa nowych źródeł wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-08-28
Data rozstrzygnięcia
2020-10-01
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Podmoklach Małych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 287.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-07-16
Data rozstrzygnięcia
2020-07-29
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Podmokle Małe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 251 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-09-05
Data rozstrzygnięcia
2019-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 548.4 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-06-14
Data rozstrzygnięcia
2019-07-15
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nowym Kramsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 354.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji