ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
I etap modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowości Kolesin
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 153.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej w Podmoklach Wielkich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 196.1 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-05-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa komputerów przenośnych typu laptop w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o materiałach postępowania (PDF, 80 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000117F w miejscowości Zdzisław wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 304
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 152.4 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa skateparku w Babimoście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 162.3 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i modernizacja gminnej Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 260 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3700000,00zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (DOC, 37.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Babimoście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 171.8 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Babimoście
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 7.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 352.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 158.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 21.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 24.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 37.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 60.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekty budowlane i wykonawcze (ZIP, 15.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 17.7 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 735 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań do zamówienia publicznego (PDF, 710.3 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań do zamówienia publicznego - przedmiary (ZIP, 428.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 239.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Babimost
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu wysłane TED w dniu 30.11.2020 r. (PDF, 128.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED w dniu 04.12.2020 (PDF, 128 KiB)
 • SIWZ (PDF, 389.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 250.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 22.2 KiB)
 • espd-request JEDZ (PDF, 82.1 KiB)
 • espd-request JEDZ (XML, 246.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 194.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Projekt umowy (PDF, 330.2 KiB)
 • Klucz publiczny (ASC, 700 B)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 243.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 418.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 105.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w TED w dniu 26.02.2021 r. (PDF, 105.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji