ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych nr 100126F ul. Sulechowskiej i 100128F ul. Piłsudskiego wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo i wykonaniem oświetlenia drogowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłososzenie o zamówieniu (PDF, 10.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 102.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy z załącznikami (RTF, 214.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 41.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 57.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekty budowlane i wykonawcze dla branż: drogowej i elektrycznej (ZIP, 111.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót dla branż: drogowej i elektrycznej (ZIP, 693 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 609.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 8.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Klauzula informacyjna (DOCX, 19.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym (PDF, 247.1 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 836.7 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań do zamówienia publicznego (PDF, 714.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym (PDF, 192.9 KiB)
 • SIWZ - zaktualizowana (PDF, 428.5 KiB)
 • Pytania nr 2 do zamówienia publicznego (PDF, 174.1 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań nr 2 do zamówienia publicznego (PDF, 418.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 268.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszj oferty (PDF, 914.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3.4 MiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.6 MiB)
 • SIW (DOCX, 86.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 135 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 153 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 57.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 9.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót (ZIP, 681.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 19.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 304.2 KiB)
 • SIWZ - zaktualizowana (DOCX, 86.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy - aktualizacja (DOC, 154 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszj oferty (PDF, 816.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu wysłane TED w dniu 09.10.2020r. pdf. (PDF, 136.7 KiB)
 • 2020-OJS200-485575-pl - ogłoszenie opublikowane 14-10-2020 (PDF, 127.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 552.3 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf (PDF, 399.7 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf (DOCX, 26.4 KiB)
 • espd-request (PDF, 82 KiB)
 • espd-request (XML, 246.5 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OPZ - załącznik nr 3 (PDF, 194.2 KiB)
 • II rozdział SIWZ - projekt umowy (PDF, 361.6 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_906a64b5-f53e-420d-a8db-b4d230255746 (ASC, 700 B)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 326.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 652.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu postępowania (unieważnieniu postępowania) przekazana dnia 10.12.2020r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 102.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) opublikowane dnia 15.12.2020r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 98.6 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2020-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wodomierzy radiowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 664 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 122 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (DOCX, 92.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 172.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 173.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 126 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw (RTF, 1003.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 204 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (DOC, 163 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna (DOCX, 167.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 197.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 355.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2020-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa nowych źródeł wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 10.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 92.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 192.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 152.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 57.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekty budowlane (ZIP, 13.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót (ZIP, 45.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 198.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 19.8 KiB)
 • Pytania do zamówinia publicznego (PDF, 425.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 412.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 332.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 4.6 MiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2020-08-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Podmoklach Małych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 86.5 KiB)
 • Zal. nr 1 Formularz ofertowy (RTF, 137.2 KiB)
 • Zal. nr 2 osw. o warunkach (DOCX, 23.7 KiB)
 • Zal. nr 3 osw. o wykluczeniu (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zal. nr 4 Osw. kapitalowe (DOC, 28.5 KiB)
 • Zal. nr 5 Wzór umowy (DOC, 151.5 KiB)
 • Zal. nr 6 Wykaz wykonanych robot (RTF, 56.8 KiB)
 • Zal. nr 7 Projekty budowlane (ZIP, 5.7 MiB)
 • Zal. nr 8 Przedmiary robót (ZIP, 1 MiB)
 • Zal. nr 9 STWIOR (PDF, 1 MiB)
 • Zal. nr 10 klauzula informacyjna (DOCX, 19.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 163.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 287.7 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2020-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa nowych źródeł wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.3 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 92.5 KiB)
 • Zal. nr 1 Formularz ofertowy (RTF, 197.1 KiB)
 • Zal. nr 2 osw. o warunkach (DOCX, 23.7 KiB)
 • Zal. nr 3 osw. o wykluczeniu (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zal. nr 4 Osw. kapitalowe (DOC, 28.5 KiB)
 • Zal. nr 5 Wzór umowy (DOC, 152.5 KiB)
 • Zal. nr 6 Wykaz wykonanych robot (RTF, 57.3 KiB)
 • Zal. nr 7 Projekty budowlane (ZIP, 13.4 MiB)
 • Zal. nr 8 Przedmiary robót (ZIP, 45.3 KiB)
 • Zal. nr 9 Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót (ZIP, 171.4 KiB)
 • Zal. nr 10 klauzula informacyjna (DOCX, 19.7 KiB)
 • Pytania 1 (PDF, 165.7 KiB)
 • Odpowiedzi 1 (PDF, 189.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 480.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 425.6 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Podmokle Małe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 74.8 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 8 (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Opis techniczny (DOCX, 64.7 KiB)
 • Zalacznik nr 7 do SIWZ Wzor umowy (DOCX, 31 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 434.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 251 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Podmokle Małe
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 75.3 KiB)
 • Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 6, 8 (DOCX, 34.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 80.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 30.8 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 716.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 349.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 411 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 238.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zbiornika do retencjonowania wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 85.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 150.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 56.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany/wykonawczy (ZIP, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 356 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 858.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 19.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 482.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 358.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.3 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji