ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2018-06-07
Data rozstrzygnięcia
2018-07-02
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej - Babimost ulica Lotnicza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 405.6 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2018-05-30
Data rozstrzygnięcia
2018-07-02
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 391.3 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2018-05-29
Data rozstrzygnięcia
2018-07-02
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Babimoście – ulica Nowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 389.6 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2018-04-11
Data rozstrzygnięcia
2018-05-16
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek usług medycznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 378.4 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2018-03-16
Data rozstrzygnięcia
2018-04-16
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku lotniska
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 414.6 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2018-03-13
Data rozstrzygnięcia
2018-04-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” w formule zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 386.3 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2018-03-07
Data rozstrzygnięcia
2018-04-30
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 560.6 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2018-02-16
Data rozstrzygnięcia
2018-04-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” w formule zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1 (PDF, 400.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cześć 3 (PDF, 400.9 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2018-02-09
Data rozstrzygnięcia
2018-03-12
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337.5 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2017-11-14
Data rozstrzygnięcia
2017-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Babimost na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 481.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji