ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Podmokle Małe o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo sanitarnym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 154.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 146.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 147.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
I etap modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowości Kolesin
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • I etap modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowości Kolesin (PDF, 149 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja barier transportowych – zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 151.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa budynku przedszkola w Babimoście
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 152.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
I etap modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowości Kolesin
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o materiałach przetargowych (PDF, 153.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Babimoście
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 7.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 352.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 158.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 21.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 24.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 37.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 60.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekty budowlane i wykonawcze (ZIP, 15.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 17.7 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 735 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań do zamówienia publicznego (PDF, 710.3 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań do zamówienia publicznego - przedmiary (ZIP, 428.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 239.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Babimost
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu wysłane TED w dniu 09.10.2020r. pdf. (PDF, 136.7 KiB)
 • 2020-OJS200-485575-pl - ogłoszenie opublikowane 14-10-2020 (PDF, 127.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 552.3 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf (PDF, 399.7 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf (DOCX, 26.4 KiB)
 • espd-request (PDF, 82 KiB)
 • espd-request (XML, 246.5 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OPZ - załącznik nr 3 (PDF, 194.2 KiB)
 • II rozdział SIWZ - projekt umowy (PDF, 361.6 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_906a64b5-f53e-420d-a8db-b4d230255746 (ASC, 700 B)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 326.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 652.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu postępowania (unieważnieniu postępowania) przekazana dnia 10.12.2020r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 102.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) opublikowane dnia 15.12.2020r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 98.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa nowych źródeł wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.3 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 92.5 KiB)
 • Zal. nr 1 Formularz ofertowy (RTF, 197.1 KiB)
 • Zal. nr 2 osw. o warunkach (DOCX, 23.7 KiB)
 • Zal. nr 3 osw. o wykluczeniu (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zal. nr 4 Osw. kapitalowe (DOC, 28.5 KiB)
 • Zal. nr 5 Wzór umowy (DOC, 152.5 KiB)
 • Zal. nr 6 Wykaz wykonanych robot (RTF, 57.3 KiB)
 • Zal. nr 7 Projekty budowlane (ZIP, 13.4 MiB)
 • Zal. nr 8 Przedmiary robót (ZIP, 45.3 KiB)
 • Zal. nr 9 Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót (ZIP, 171.4 KiB)
 • Zal. nr 10 klauzula informacyjna (DOCX, 19.7 KiB)
 • Pytania 1 (PDF, 165.7 KiB)
 • Odpowiedzi 1 (PDF, 189.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 480.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 425.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji