ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie gminy Babimost

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Babimost

Finansowanie: środki własne

Nr TED: ENOTICES 2022/S 218-624463

Termin składania ofert / wniosków: 2022-12-15 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-12-15 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-11-11 przez

Załączniki