ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Babimost

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Babimost

Finansowanie: środki własne

Nr TED: ENOTICES-cwy66/2020-161206

Termin składania ofert / wniosków: 2021-01-05 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-01-05 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-12-04 przez

Załączniki