ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja Dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-23 11:55:46 przez Jarosław Nowak

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostepności

Urząd Gminy Brzeźnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2012-06-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Niektóre udostępnione dokumenty do pobrania w formacie doc/pdf nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej. Ze względu na ich liczbę i złożoność, podlegają one bieżącej aktualizacji i ich nowe wersje są sukcesywnie udostępniane.
2. Strona internetowa nie wyświetla się poprawnie w różnych orientacjach.
3. Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej.
4. Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej. Materiały zostały zamieszczane przed wejściem w życie ustawy.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Adamowicz,

<e-mail>

. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 377 16 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona główna RPO www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Brzeżnica – Budynek, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica.
1. Przed budynkiem wyznaczono wyraźnie oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
2. Przy wejściu głównym do budynku urzędu, dostępny jest dzwonek oznakowany graficznie z napisem DZWONEK POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
3. Po przyciśnięciu przycisku pojawi się pracownik UG, który udzieli pomocy bądź skontaktuje z konkretną osobą odpowiedzialną za sprawę interesanta. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, w których obsługiwany jest klient, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line – Brak.

Aplikacje Mobilne

Urząd nie udostępnia aplikacji mobilnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-23 11:55:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Nowak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-23 11:55:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-23 11:55:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony