ˆ

Fundusz Sołecki

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Fundusz Sołecki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-09-24 08:23:36 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Fundusz sołecki od 2014 roku realizujemy na nowych zasadach. Od 20 marca 2014 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 301).
Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.
Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. Wniosek musi zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Z zebrania wiejskiego należy również sporządzić protokół. Uchwała zebrania wiejskiego wraz z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, listą obecności oraz protokołem przekazywane są przez sołtysa do Wójta Gminy Brzeźnica.
Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które w myśl ustawy o funduszu sołeckim służą poprawie warunków życia mieszkańców są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Dotychczas przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego zawarte we wnioskach złożonych przez sołectwa do Wójta Gminy nie mogły podlegać zmianom w trakcie roku budżetowego. Z dniem 20 marca 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o funduszu sołeckim, która przewiduje dokonywanie w trakcie roku budżetowego zmian przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw. Zgodnie z ustawą w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Wójta Gminy Brzeźnica wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wprowadzając do wniosku zmiany sołectwa nie mogą zwiększać planowanych pierwotnie wydatków. Aby skutecznie dokonać zmiany we wniosku, sołectwo musi zachować zgodnie z ustawą – całą procedurę uchwalenia i złożenia wniosku.
Fundusz Sołecki na rok 2015
Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców Kwota fundusz sołeckiego
1. Brzeźnica 856 32.826,50 zł
2. Chotków z przysiółkiem Studnice 755 31.349,30 zł
3. Jabłonów 618 26.852,07 zł
4. Karczówka 158 11.751,88 zł
5. Marcinów 121 10.537,30 zł
6. Przylaski i przysiółek Wojsławice 240 14.443,66 zł
7. Stanów 233 14.213,87 zł
8. Wichów z przysiółkiem Przyborze i Trojanówka 487 22.551,80 zł
9. Wrzesiny 342 17.791,96 zł
                                          Razem : 3810 182.318,34 zł
 
Termin składania wniosków o przyznanie w 2015 roku środków z funduszu sołeckiego mija 30 września 2014r.
Przykładowe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
  1. Uchwała zebrania wiejskiego.
  2. Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
  3. Protokół z zebrania wiejskiego.
  4. Lista obecności.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony