ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Brzeźnica współpracuje z organizacjami pozarządowymi, podmiotami o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1118, z póź. zm.) oraz wspiera ich działalność.
Zgodnie z art.3, ust.2 wspomnianej ustawy, organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, czyli między innymi:
  • fundacje,
  • stowarzyszenia.
Organizacje pozarządowe prowadzą działalność społecznie użyteczną, czyli działają w sferze pożytku publicznego, której zakres został zawarty w art. 4 ust.1 ustawy. Prowadzić działalność pożytku publicznego mogą również inne podmioty, które wymienione zostały w art.3 ust.3 ustawy czyli:
  • organizacje kościelne i wyznaniowe,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie osiągają zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych i nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich akcjonariuszy, udziałowców i pracowników.
Współpraca odbywa się w oparciu o: roczny program współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
Dotacje dla organizacji pozarządowych, na realizację zadań publicznych odbywają się
w procedurach:
  • Otwartego Konkursu Ofert,
  • Małych grantów – oferta na realizację zadania publicznego z inicjatywy Wnioskodawcy do 10.000 zł, termin realizacji 90 dni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Roszak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-02 14:52:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-03 11:38:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-03 11:38:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »