ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
137/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
135/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-10-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy
Nr aktu prawnego
140/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Brzeźnica konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Brzeźnicy w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2022 rok Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
Nr aktu prawnego
136/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
132/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXII/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy
Nr aktu prawnego
121/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
118/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Przylaski w celu wyboru Sołtysa
Nr aktu prawnego
115/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
112/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji