ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
100/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXI/148/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXI/147/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
XXI/146/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXI/145/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXI/144/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przylaski
Nr aktu prawnego
XXI/143/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichowie
Nr aktu prawnego
XXI/142/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichowie
Nr aktu prawnego
XXI/141/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Brzeźnica
Nr aktu prawnego
XXI/140/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji