ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeźnica za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXI/139/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXI/138/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnica wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXI/137/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189/9 położonej w obrębie Brzeźnica z gminnego zasobu nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
98/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189/8 położonej w obrębie Brzeźnica z gminnego zasobu nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
97/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości na sprzedaż działki niezabudowanej nr 25/50 położonej w obrębie Jabłonów z gminnego zasobu nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
96/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości na sprzedaż działki niezabudowanej nr 25/40 położonej w obrębie Jabłonów z gminnego zasobu nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
95/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości na sprzedaż działki niezabudowanej nr 85/5 położonej w obrębie Marcinów z gminnego zasobu nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
94/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości na sprzedaż działki niezabudowanej nr 84/2 położonej w obrębie Marcinów z gminnego zasobu nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
93/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości na sprzedaż działki niezabudowanej nr 84/1 położonej w obrębie Marcinów z gminnego zasobu nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
92/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji