ˆ

Uchwały i zarządzenia

Pobierz dane XMLAkt prawny: 1/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 1/2022

Szczegóły informacji

1/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: VI

Data podjęcia/podpisania: 2022-01-04

Data wejścia w życie: 04.01.2022

Tytuł aktu:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r., zadania publicznego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie gminy Brzeźnica

Na podstawie:

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  i  Uchwały  Nr XXIII/ 157 /2021 r. Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 listopada 2021 r.  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r.
( D. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz.2331)  zarządza się, co następuje:

Treść:

§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Brzeźnica  przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
2. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie wsparcia.
 
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
  § 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.com.pl
 
  § 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. działalności gospodarczej, kultury oraz oświaty.
 
 
  § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                         Wójt Gminy Brzeźnica
                          /-/Jerzy Adamowicz

Załączniki

  • Ogłoszenie (ODT, 30.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-01-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04 | O G Ł O S Z E N I E                                                   Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brzeźnica w 2022 roku w zakresie: Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wojciechowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 13:34:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-04 13:40:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-04 13:43:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony