ˆ

Uchwały i zarządzenia

Pobierz dane XMLAkt prawny: 20/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 20/2022

Szczegóły informacji

20/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: VI

Data podjęcia/podpisania: 2022-01-20

Data wejścia w życie: 2022-01-20

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2022-01-20

Tytuł aktu:

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2022 rok

Na podstawie:

   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/220/2010 Rady Gminy w Brzeźnicy z dnia
30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:
 

Treść:

§ 1
 
1. Ogłaszam konsultacje projektu uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2022 rok, stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje   zostaną   przeprowadzone  w   formie   wyrażonej   pisemnej  opinii  przez  organizacje pozarządowe  oraz    podmioty  wymienione  w  art.3  ust.3  ustawy   z   dnia  24  kwietnia 2003  roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.  Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu Programu.
 
§ 2
 
1. Termin rozpoczęcia konsultacji określa się na dzień 20 stycznia 2022 r.
2. Termin zakończenia konsultacji określa się na dzień 10 lutego 2022 r.
 
§ 3

Konsultacje  zostaną   przeprowadzone  w   formie  zgłaszania  uwag,  opinii  do   projektu  Programu pisemnie  w   sekretariacie Urzędu Gminy  w Brzeźnicy, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Zielonogórska 30; 68-113 Brzeźnica lub pocztą elektroniczną na adres:  ugbrzeznica@brzeznica.com.pl
 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeźnicy.
 
                                                        
 
                                                                            Wójt Gminy Brzeźnica
                                                                             /-/ Jerzy Adamowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kosińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-20 13:58:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Gąsecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-20 14:00:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Gąsecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-20 14:01:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony